Carlsbergfondets forskningspriser er i 2015 tildelt to anerkendte forskere, der har bidraget med fremragende forskning inden for antropologi/biologi og fysik/kemi. 


Professor, MSO Andreas Roepstorff, leder af forskningscentret Interacting Minds på Aarhus Universitet, har fået prisen for sin tværvidenskabelige forskning i menneskers kultur og biologi. Professor, dr.scient. Jens Kehlet Nørskov, Stanford University, USA har fået prisen for sit betydningsfulde bidrag til de teoretiske beskrivelser af overfladefysik og -kemi, katalysatorer, materialer, nanostrukturer og biomolekyler.


Andreas Roepstorff

Professor Andreas Roepstorff forsker i krydsfeltet mellem antropologi, neurovidenskab og kognitionsforskning, og har offentliggjort mere end 100 artikler inden for de seneste år. Han er anerkendt for sit bidrag til forståelsen af menneskers sociale interaktion og kognition. Roepstorff forsker i, hvordan omgivelser præges af sociale samspil, og hvordan forskellige former for social interaktion påvirker den kropslige tilstand. Han har skabt betydelig forskningsmæssig fornyelse gennem egne bidrag og ved at bringe førende aktører sammen fra fagdiscipliner, der på forskellig vis berører menneskelig interaktion, herunder antropologi, religion, musik, medicin, neurovidenskab og kognitionsforskning.  


Jens Kehlet Nørskov

Jens Kehlet Nørskov er Professor (Departments of Chemical Engineering and Photon Science) og leder af forskningscentret SUNCAT (Center for Interface Science and Catalysis) på Stanford University og SLAC National Accelerator Laboratory, USA. Han har publiceret mere end 450 videnskabelige artikler og har modtaget en lang række nationale og internationale priser for sit videnskabelige arbejde. Nørskov er anerkendt for sit betydningsfulde bidrag til teoretiske beskrivelser af overfladefysik og -kemi, katalysatorer, materialer, nanostrukturer og biomolekyler. Hans forskning omfatter blandt andet udviklingen af teorier, der kan forbedre forståelsen af kemiske processer, som foregår på materialers overflade. Han er især engageret i forståelsen af katalytiske processer, der har betydning for bæredygtig energi og miljøbeskyttelse.