Det Unge Akademi optager hvert år nye medlemmer. Et medlemskab varer 5 år og opnås på baggrund af en skriftlig ansøgning efterfulgt af et interview.

NÆSTE ANSØGNINGSFRIST ER 25. FEBRUAR 2019

Ansøgninger modtages fra yngre forskere fra alle videnskabelige områder, idet hensigten med Akademiet er at skabe et tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor der kan debatteres med udgangspunkt i eget speciale. Det er hensigten at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, der kan bidrage med nyt lys over eget forskningsområde. Det forventes, at ansøgere interesserer sig for og tager udgangspunkt i det danske forskningsmiljø.

Nye medlemmer forventes at have afsluttet en ph.d.-grad inden for de seneste tre til syv år på ansøgningstidspunktet. Der tages hensyn til eventuelle fraværsperioder, f.eks. på grund af barselsorlov.

LÆS MERE PÅ DUA's hjemmeside, hvor også ansøgningsskemaet findes (klik HER)