Det Unge Akademi optager hvert år nye medlemmer. Et medlemskab varer 5 år og opnås på baggrund af en skriftlig ansøgning efterfulgt af et interview.

Hvem kan Ansøge?

Ansøgninger modtages fra yngre forskere fra alle videnskabelige områder, idet hensigten med Akademiet er at skabe et tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor der kan debatteres med udgangspunkt i eget speciale. Det er hensigten at styrke unge forskeres netvæ1500og blik for andre videnskaber, der kan bidrage med nyt lys over eget forskningsområde. Det forventes, at ansøgere interesserer sig for og tager udgangspunkt i det danske forskningsmiljø.

Nye medlemmer forventes at have afsluttet en ph.d.-grad inden for de seneste tre til syv år på ansøgningstidspunktet. Der tages hensyn til eventuelle fraværsperioder, f.eks. på grund af barselsorlov.

Hvordan ansøger man?

Der skal udfyldes en ansøgningsformular, hvortil følgende bedes vedhæftet som én samlet pdf-fil:

• Et opdateret CV (max. 1 side) med anførelse af evt. udlandsophold og bevillinger

• En fuldstændig publikationsliste ordnet efter type og årstal.

Ansøgningen bør skrives på dansk, hvis det er ansøgeren muligt.

HENT ANSØGNINGSFORMULAREN HER.

Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2017.

Læs mere om Det Unge Akademi.