Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind uddeler den 1. marts 2018 EliteForsk-priser til fem af Danmarks dygtigste yngre forskere for at skabe opmærksomhed om de klogeste hoveder og hylde de største forskningsresultater. Ministerens udpegning af prismodtagere sker på bagrund af en indstilling fra Danmarks Frie Forskninsgfond. 

Onsdag den 7. marts holder tre af prismodtagerne offentligt foredrag i Videnskabernes Selskab. Alle er velkomne. Læs mere og tilmeld dig HER.

LÆS MERE OM ELITEFORSKPRISERNE SAMT PROTRÆTTER AF ALLE FEM PRISMODTAGERE HER.


To af prismodtagerne er medlemmer af Videnskabernes Selskab:

Anja Groth, 43 år, professor på Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet. 

Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for indstilling af professor Anja Groth

Anja Groth har udført fundamental vigtig forskning, som belyser, hvordan epigenetisk information overføres under celledeling. Resultaterne er vigtige for afdækningen af, hvordan vores arvemateriale og dets korrekte funktion videregives under cellers vækst.

Forskningen er i et større perspektiv relevant for at forstå menneskets udvikling, aldring og sygdomme, herunder kræft. Anja Groths opdagelser er resultatet af en ihærdig og ambitiøs søgen efter svar på store biologiske spørgsmål. Hertil er der anvendt avancerede molekylærbiologiske og -genetiske teknikker samt omfattende tværdisciplinært samarbejde med ledende forskere. Hendes omfattende forskning har ført til, at hun i dag er en kendt og anerkendt forsker inden for epigenetik og genom stabilitet.

Anja Groth har publiceret i de vigtigste biologiske tidsskrifter, herunder Nature, og hun har opnået en række hædersbevisninger i form af nationale og internationale priser og bevillinger. Eksempelvis er hun udnævnt som 'EMBO Investigator' og er tildelt Heirloom Award for Women Scientist Leaders samt modtaget ikke mindre end to store 5-årige ERC-bevillinger (‘starting grant’ og ‘consolidator grant’).

Anja Groth har en mastergrad i biokemi fra Københavns Universitet og en ph.d.-grad fra 2004 fra samme sted inden for cancerbiologisk forskning udført ved Kræftens Bekæmpelse. Hun var postdoc ved Institut Curie i Paris i 3 år og kom herefter tilbage til Danmark, hvor hun blev adjunkt og gruppeleder ved BRIC i København. Hun blev i 2016 udnævnt som professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København med laboratorium ved BRIC, hvor hun i dag er leder af en stor forskningsgruppe.


Søren Fournais, 44 år, professor ved Matematisk Institut, Aarhus Universitet.

Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for indstilling af professor Søren Fournais

Søren Fournais arbejder inden for matematisk fysik, der beskæftiger sig med den matematiske analyse af konkrete modeller fra fysikken. Søren Fournais har specifikt beskæftiget sig med kvantemekaniske modeller fra atom- og faststoffysikken, specielt med henblik på forståelsen af magnetiske effekter

Søren Fournais har udledt fundamentale egenskaber ved strukturen af atomer, der vil have potentiel stor betydning for kvantekemi. Desuden er Søren Fournais verdens førende forsker inden for forståelsen af koblingen mellem superlederes egenskaber og deres geometriske struktur.  Fra et matematisk synspunkt har Søren Fournais givet banebrydende bidrag til den semiklassiske analyse, som er den matematiske teori, der beskriver overgangen fra kvantefysik til klassisk fysik.

Søren Fournais har en imponerende publikationsliste med over 50 publikationer i førende matematiske tidskrifter. Han er modtager af et af de første ERC-starting grants givet til en dansk forsker og af en Sapere Aude topforskerbevilling fra 2015. Han har tidligere modtaget Skou-stipendium og Ung Eliteforskerpris fra DFF.

Søren Fournais modtog sin ph.d. fra Århus Universitet i 1999. Han har en habilitation fra Université Paris Sud fra 2004 og var indtil 2006 ansat i en af de præstigefyldte CNRS-stillinger samme sted. I 2006 vendte han tilbage til Aarhus Universitet, hvor han i 2008 blev professor i en alder af 35 år.