Torsdag d. 23. februar uddeltes Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-priser. EliteForsk-prisen uddeles hvert år til forskere under 45 år, hvis forskning er i international topklasse. I år repræsenterer prisvinderne både forskning i levnedsmidler, kræftbehandling, matematik, international ret og etik i sundhedsvæsnet.

Prismodtagerne i 2017

  • Professor Søren Galatius fra Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag og medlem af Videnskabernes Selskab
  • Professor Mikael Rask Madsen fra Københavns Universitet, iCourts, Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole og medlem af Videnskabernes Selskab
  • Professor Thomas Lars Andresen fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech
  • Professor Hanne Christine Bertram fra Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer
  • Professor Klaus Høyer fra Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

I samarbejde med Det Fri Forskningsråd inviterer Videnskabernes Selskab til et sær-arrangement med fem af Danmarks fremmeste forskere.

Læs mere