Forskningspolitisk Årsmøde i Videnskabernes Selskab finder sted tirsdag den 6. marts 2018 kl. 14-18.


Temaet for Årsmødet og Hvidbogen 2018 er ”Den forskerbaserede uddannelse på universiteterne”. Ikke bare den forskningsbaserede, men den forskerbaserede, fordi det er det enkelte individ, forskeren, der formidler viden baseret på såvel egen som andres forskning. Den undervisning og overførsel af viden fra forsker til studerende har fundet sted på gode universiteter i tusind år. Ikke som en envejskommunikation, men som ægte akademisk dialog, mellem studerende og lærer.

Mødet holdes på engelsk, og programmet for eftermiddagen ser således ud:

14.00 – 15.40

  • Mogens Høgh Jensen, President of The Royal Danish Academy of Sciences and Letters: Welcoming speech
  • Liselotte Højgaard, Chairman of the Science Policy Committee: The annual meeting
  • Søren Pind, Minister for Higher Education and Science
  • Sabine Kunst, President, Humboldt University of Berlin: Humboldt’s recipe for researcher-based education
  • Ann Arvin, Stanford University, Vice Provost and Dean of Research: Stanford’s recipe for researcher-based education
  • Mette Bybjerg Brock, Student of engineering and former president of The Student Union, Technical University of Denmark: The Value of education

15.40: Coffee break

16.15 -18.00

  • Andreas Roepstorff, member of the Science Policy Committee, introduces key points from the White Paper
  • Panel discussion, introduced and chaired by Liselotte Højgaard
  • Refreshments and networking

Hvidbogen sendes til alle deltagerne på mail og kan hentes i trykt form på selve mødet eller ved henvendelse til sekretariatet.

Deltagelse er BY INVITATION ONLY. 

Spørgsmål vedr. Årsmødet bedes rettet til sekretariatschef Søren Burchardt på sb@royalacademy.dk.