L’Oréal og UNESCO uddeler i samarbejde med Videnskabernes Selskab For Women In Science priserne 2017.

HENT ANSØGNINGSSKEMAET HER.

L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priserne uddeles med hjælp fra et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer af Videnskabernes Selskab, formanden for UNESCO Nationalkomite for Videnskab samt L'Oréals forskningschef.  

Der er ansøgningsfrist den 15. august 2017.

A. Generelt om priserne

 • Opslag til priserne vil blive slået op i det netværk, de tre parter bag priserne har adgang til.
 • Hver af de op til 3 årlige priser har en værdi af 110.000 DKK.
 • Op til tre kvindelige forskere inden for det naturvidenskabelige område vil få tildelt priserne, der er øremærkede pristagernes forskningsprojekter, som ligger til grund for tildelingen.
 • Midlerne kan ikke anvendes til løn, administrative omkostninger eller private formål.
 • Prismodtagerne vil være udpeget senest 3 måneder efter fristens udløb.
 • Prismodtagerne vil blive orienteret telefonisk og deres navne offentliggjort i medierne.
 • Prismodtagerne får overrakt deres pris ved en officiel ceremoni i København den 4. december 2017, hvor Prismodtagerne skal være til stede.
 • Prismodtagerne skal holde en halv times offentligt foredrag om deres forskning i Videnskabernes Selskab den 5. december 2017.

B. Ansøgere skal opfylde følgende betingelser:       

 • De må ikke være fyldt 40 år på tidspunktet for ansøgningsfristens ophør.
 • De skal have opnået en ph.d. grad eller en doktorgrad inden for de seneste fem år på tidspunktet for ansøgningsfristens ophør. Der fratrækkes ét år pr. barn, man har fået siden sin ph.d.
 • De skal have en fast tilknytning til dansk forskningsmiljø, men behøver ikke være fastansat.

C. Ansøgningsprocedure

 • Ansøgninger skal indsendes via det officielle ansøgningsskema, som kan hentes ved at klikke HER. Ansøgninger, der er ufuldstændige eller indsendt efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning.
 • Ansøgningen skal indeholde følgende bilag, indsendt samlet som ét dokument. Bilagene kan skrives på både dansk og engelsk:
  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Detaljeret beskrivelse, dog max. 2 sider af, forskningsarbejdet, til hvilket der søges støtte
  • Detaljeret beskrivelse, dog max. 2 sider af ansøgerens forskningsarbejde
  • CV
  • Publikationsliste med oversigt over antal artikler samt angivelse af henholdsvis første- og sidste/korresponderende-forfatterskaber, hvis der er tradition for det inden for fagområdet.
  • Kopier af eksamensbeviser (inkl. karakterudskrift) og dokumentation for opnåede grader. Anbefalinger af ansøgerens videnskabelige arbejde
  • Detaljeret budget

D. Rettigheder og pligter for de involverede parter

 • Priserne vil blive udbetalt af L’Oréal Danmark A/S i én portion ved ceremonien.
 • Priserne skal finansiere modtagernes forskning.
 • Prismodtagerne accepterer at referere til prisen i enhver publikation, der udgives med støtte af denne pris.
 • Prismodtagerne skal informere bedømmelsesudvalget i følgende tilfælde:
  • Ændring af arbejdssted
  • Beslutning om at ophøre med forskningsprojektet.

LÆS MERE OM PRISERNE OG TIDLIGERE PRISMODTAGERE HER.