L’Oréal og UNESCO uddeler i samarbejde med Videnskabernes Selskab For Women In Science priserne 2019. HENT ANSØGNINGSSKEMAET HER.

L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priserne uddeles med hjælp fra et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer af Videnskabernes Selskab, formanden for UNESCO Nationalkomite for Videnskab samt L'Oréals forskningschef.  

Der er ansøgningsfrist MANDAG DEN 25. FEBRUAR 2019.

A. Generelle oplysninger

 • Hver af de op til 3 priser har en værdi af 110.000 DKK. Midlerne er øremærkede til anvendelse i pristagernes forskningsprojekter, som har ligget til grund for tildelingen.
 • Priserne gives til kvinder, der forsker inden for natur/sundhedsvidenskab.
 • Ansøgninger skal indsendes jf. punkt C nedenfor.
 • Prismodtagerne vil være udpeget senest 4 måneder efter fristens udløb. Prismodtagerne vil blive orienteret telefonisk og deres navne offentliggjort i medierne.
 • Prismodtagerne får overrakt deres pris ved en officiel ceremoni i København den 15. maj 2019, hvor Prismodtagerne skal være til stede.
 • Prismodtagerne skal holde en halv times offentligt foredrag om deres forskning i Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab den 16. maj 2019.

B. Formålsberettigelse

Ansøgere skal opfylde følgende betingelser:

 • De må ikke være fyldt 40 år på tidspunktet for ansøgningsfristens ophør.
 • De skal have opnået en ph.d. grad eller en doktorgrad inden for de seneste fem år på tidspunktet for ansøgningsfristens ophør. Dog fratrækkes 1 år pr. barn, man har fået siden sin ph.d.
 • De skal have en fast tilknytning til dansk forskningsmiljø.
 • Midlerne kan ikke anvendes til løn, administrative omkostninger eller private formål.

C. Ansøgningsprocedure

Ansøgninger skal indsendes via det officielle ansøgningsskema, som kan hentes HER.
Ansøgninger, der er ufuldstændige eller indsendt efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning. Ansøgningen skal indeholde følgende bilag, indsendt samlet som ét dokument.

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Detaljeret beskrivelse, dog max. 2 sider af forskningsarbejdet, til hvilket der søges støtte
 • Detaljeret beskrivelse, dog max. 2 sider af ansøgerens forskningsarbejde
 • CV
 • Publikationsliste med oversigt over antal artikler, H-index samt detaljer ang. 1. og 2. forfatter
 • Bekræftede kopier af eksamensbeviser (inkl. karakterudskrift) og dokumentation for opnåede grader
 • Anbefalinger af ansøgerens videnskabelige arbejde

D. Rettigheder og pligter for de involverede parter

 • Priserne vil blive udbetalt af L’Oréal Danmark A/S i én portion ved ceremonien.
 • Priserne skal finansiere modtagernes forskning.
 • Prismodtagerne accepterer at referere til prisen i enhver publikation, der udgives med støtte af denne pris.
 • Prismodtagerne skal informere bedømmelsesudvalget i tilfælde af ændring af arbejdssted og/eller beslutning om at ophøre med forskningsprojektet.

LÆS MERE OM PRISERNE OG TIDLIGERE PRISMODTAGERE HER.