‘De danske universiteter’ var omdrejningspunktet for Hvidbogen til Forskningspolitisk Årsmøde 2017, som blev holdt i marts i Videnskabernes Selskab. Vi inviterede til en dialog om universitetet som samfundsbærende institution, som uddannelsessted for nogle af landets bedste talenter, og som kreativt rum for innovation og udvikling. Det er vores klare overbevisning, at disse roller for universitetet er vigtigere end nogensinde. Meget er på spil: det handler om dannelse, om almenvældet, om samfundsøkonomien, i det store og det små.

Hent hvidbogen på dansk: Universiteterne i det blå ocean.

Hent hvidbogen på engelsk: Universities in the Blue Ocean.

Den kan ligeledes hentes i trykt form både på dansk og engelsk i receptionen på H.C. Andersens Boulevard 35.