Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab indskalder hermed indstillinger til modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser 2016.

Frist for indstilling er den 11. april 2016.


Carlsbergfondet to forskningspriser til hhv. en naturvidenskabelig og en humanistisk forsker. Priserne, som uddeles årligt, er på hver 1 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. til det videre forskningsarbejde og 250.000 kr. som en personlig pris.

De to priser gives til aktive danske forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Prisen skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til forskningsrejser, udlandsophold, feltarbejder, laboratorieudstyr, eller løn til videnskabelig assistance.

Prisen vil i år blive overrakt af HKH Kronprinsesse Mary på Carlsbergfondets 140 års fødselsdag, den 25. september.

Prismodtagerne udpeges af Videnskabernes Selskab, hvis Præsidium har ansvaret for den endelige indstilling af prismodtagerne.

Sagen behandles som fortrolig, indtil modtagernes navne offentliggøres i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Forslag til modtagere indsendt tidligere år kan indstilles igen.

HENT INDSTILLINGSSKEMA HER