Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat 2019. I år gives medaljen til en kandidat inden for natur- og sundhedsvidenskab.

Medaljen tildeles en yngre forsker under 40 år med fast tilknytning til dansk forskning for en særlig betydningsfuld afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentlig­gjort inden for de sidste fem år. Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning.

Forslagsstillere skal fremsende kandidatens CV, publikationsliste samt en detaljeret beskrivelse af den indstilledes videnskabelige kvalifikationer med en redegørelse for den eller de videnska­belige præstationer, der i særlig grad motiverer belønning. Man kan ikke nominere sig selv.

Indstillinger foretages ved at udfylde en formular og vedhæfte bilag som én samlet pdf-fil. Indstillingsformularen findes ved at klikke HER.

Frist for indstilling er tirsdag den 19. februar 2019.

Modtageren udpeges af medlemmerne af Videnskabernes Selskab efter endelig indstilling fra Den Naturvidenskabelige Klasse.

Sølvmedaljen overrækkes i efteråret 2019 på ordinært medlemsmøde i Selskabet. Sølvmedaljemodtageren vil ved samme lejlighed blive bedt om at holde en forelæsning om sin forskning. Læs mere på Selskabets her.

Spørgsmål vedr. Sølvmedaljen kan rettes til Eva Bang-Hansen på ebh@royalacademy.dk eller 25 36 07 70.