Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat 2017.

Sølvmedaljen uddeles i 2017 til en yngre forsker inden for det natur- eller sundhedsvidenskabelige område. Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning.

Selskabets Sølvmedalje tildeles årligt en dansk forsker under 40 år med tilknytning til dansk videnskab for en særlig betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år.

Forslagsstillere skal fremsende kandidatens CV, publikationsliste samt en detaljeret beskrivelse af den indstilledes videnskabelige kvalifikationer med en redegørelse for den eller de videnskabelige præstationer, der i særlig grad motiverer belønning. Man kan ikke nominere sig selv.

Indstillinger foretages ved at udfylde en formular og vedhæfte bilag som én samlet pdf-fil.

Gå til indstillingsformular

Frist for indstilling er onsdag den 15. februar 2017 kl. 16.00

Sølvmedaljen overrækkes inden årets udgang ved et ordinært medlemsmøde i Selskabet. Sølvmedaljemodtageren vil ved samme lejlighed blive bedt om at holde en forelæsning om sin forskning.

Spørgsmål vedrørende Sølvmedaljen kan rettes til Katrine Hassenkam Zoref på khz@royalacademy.dk.