Tirsdag den 4. november 2014 kl. 14.00 overrakte HM Dronningen Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfonds pris 2014 til fhv. rigsantikvar, professor Olaf Olsen i anerkendelse af hans mangeårige indsats for dansk arkæologisk og historisk forskning.

Olaf Olsen er født 7. juni 1928. Cand.mag. i historie og geografi 1953, dr.phil. fra Københavns Universitet i 1966 og professor i det nyoprettede fag middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet 1971. 

I 1981-95 var han rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet. Her demonstrerede Olaf Olsen fine organisatoriske evner. Som rigsantikvar var han bl.a. talsmand for antikvariske og arkæologiske interesser, og han fik sat den danske kulturarv på den politiske dagsorden. Hans ledelse af Nationalmuseet i perioden 1981-1995 blev i 1992 kronet med åbningen af et ombygget og gennemrenoveret Nationalmuseum. Projektet var et vigtigt led i en gennemgribende fornyelse af museumsformidlingen i form af nye permanente udstillinger og særudstillinger.

Olaf Olsen har præget dansk arkæologi, og middelalderarkæologien i særdeleshed, gennem de sidste fem årtier af det 20. årh. Han har foretaget talrige arkæologiske udgravninger såvel i Danmark som i Norge og England:

Blandt de vigtigste er udgravningen af vikingeskibene ved Skuldelev i Roskilde Fjord i 1962 sammen med Ole Crumlin-Pedersen. Fundet førte til bygningen af Vikingeskibshallen i Roskilde, som i dag er et verdenskendt museum.

Af andre arkæologiske undersøgelser skal fremhæves udgravninger i vikingeborgene Fyrkat og Trelleborg, samt i en lang række middelalderlige kirker. Olaf Olsen udviklede helt nye udgravningsmetoder i forbindelse med udgravningen af Fyrkat og husene på Trelleborg.

Olaf Olsens indsats for udviklingen af dansk arkæologi har været af afgørende betydning i sidste halvdel af det 20. årh. Hans forskning resulterede i en række enestående fund og resultater, som forskere bygger videre på i dag.  Som anerkendelse af det store arbejde tildeles Olaf Olsen Dr. phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfonds pris 2014.

Med prisen følger et kontant beløb på 400.000 kr.

Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond er en fusion af to fonde.  Den ene etableredes af Dr. Rask-Nielsen i 1962, den anden fond, Grundforskningsfonden, etableredes af Lennart Olsson i 1988.  Fusioneringen mellem de to fonde blev effektiv i 2004. Den fusionerede fond har til formål at uddele betydelige hæderspriser til enhver art af grundforskning, det være sig inden naturvidenskab, humaniora, og i den betydelige grænseflade mellem disse to typer grundforskning.  Et eksempel på vigtigt arbejde i græsefladen er illustreret i brugen af biologiske analyser i mange humanistiske fag.  Olaf Olsens store arbejde er et enestående eksempel på denne tværfaglige fusion.