Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation.

VIDENSKABERNES SELSKABS SØLVMEDALJE 2016

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølv­medalje og prislegat 2016.

Sølvmedaljen uddeles i 2016 til en yngre forsker inden for det humanistiske eller samfundsviden­skabelige område.

Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning.

Selskabets Sølvmedalje tildeles årligt en dansk forsker under 40 år med tilknytning til dansk videnskab for en særlig betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentlig­gjort inden for de sidste fem år.

Forslagsstillere skal fremsende kandidatens CV, publikationsliste samt en detaljeret beskrivelse af den indstilledes videnskabelige kvalifikationer med en redegørelse for den eller de videnska­belige præstationer, der i særlig grad motiverer belønning. Man kan ikke nominere sig selv.

Indstillinger foretages ved at udfylde en formular og vedhæfte bilag som én samlet pdf-fil. 

Formula­ren findes på HER.

Frist for indstilling er mandag den 29. februar 2016 kl. 16.00.

Sølvmedaljen overrækkes af Selskabets præsident inden årets ud­gang ved et ordinært medlemsmøde i Selskabet. Sølvmedaljemodtageren vil ved samme lejlighed blive bedt om at holde en forelæsning om sin forskning.

Spørgsmål vedrørende Sølvmedaljen kan rettes til Eva Bang-Hansen på email ebh@royalacademy.dk.