Professor dr.scient. Ole G. Mouritsen skriver om professor, dr.phil. Thor A. Bak, 88 år:

 

Professor Thor Bak har som få andre danske videnskabsmænd haft vilje, styrke, skarphed og indsigt til at bringe videnskaben i spil på næste hele paletten af områder, hvor grundvidenskaben kan og skal spille en rolle: i grundlæggende og fornyende videnskabelig forskning, ved internationalisering af forskningen, ved arrangement af videnskabelige konferencer, ved stimulering og talentudvikling af unge forskere, ved forskningsformidling og folkeoplysning, ved engagement i vigtige samfundsforhold, gennem universitets- og virksomhedsledelse samt ved engagement i videnskabelige selskaber, herunder ikke mindst gennem et utrætteligt arbejde i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Indvalgt i Selskabet som bare 35-årig ung kemiprofessor, blev han gennem en lang årrække et meget aktivt medlem og beklædte i perioden 1985-1999 den vigtige post som sekretær og var dermed helt central for koordinering af Selskabets mangeartede aktiviteter. Han gjorde sin indflydelse gældende overalt og var i en periode nærmest synonym med Selskabet. Han havde et skarpt blik på nye udviklinger inden for naturvidenskaben og var en vigtig støtte for mange unge videnskabsfolk.

Thor Bak følte stedse et personligt ansvar for anvendelse af sine særlige evner og indflydelse ikke kun i videnskabens tjeneste, men i en periode også som formand for Dansk Flygtningehjælp 1984-89.

Thor Bak døde lørdag den 12. august. Æret være hans minde.