Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures og Forskningens Døgn samt foredrag med modtagere af EliteForsk-priserne, Sapere Aude, Carlsbergfondets Forskningspris og For Women in Science-priserne.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. 

Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk eller 33 43 53 14

1. sep 2020

19.30-21.00

Peter Nørgaard Larsen og Bjarke Moe

H.C. Ørsted og hans betydning for datidens musik og billedkunst

Aftenens foredrag vil være et dobbeltforedrag med Peter Nørgaard Larsen og Bjarke Moe. Selskabets redaktør Marita Akhøj Nielsen introducerer foredragsaftenen.

Peter Nørgaard Larsen: ”spændte Nervers mechaniske Pirring” - Om billedet af Ørsted og hans betydning for billedkunsten

Hvis man gerne vil forstå, hvad guldalderens billedkunst handler om, er H.C. Ørsteds Aanden i Naturen, 1849-50, et godt sted at starte. Her samlede Ørsted et langt livs refleksioner over sammenhængen mellem ånd og natur, religion og videnskab. Med den kristne naturmetafysiks forestilling om, at Guds storhed kan aflæses i hans skaberværk, naturen, blev kunsten tildelt en privilegeret funktion som hjemsted for oplevelsen af, hvordan Gud åbenbarer sig i naturen. Med afsæt i billedkunstens portrætter af Ørsted og guldalderens billedkunst giver foredraget et indblik i, hvordan Aanden i Naturen kan bruges som nøgle til at åbne for de mange åndelige betydninger, der ligger i periodens billedkunst. Betydninger som har været glemt i kunsthistoriens præference for den prosaiske virkelighed.

Bjarke Moe: H.C. Ørsted og det københavnske musikliv

H. C. Ørsted tog aktiv del i diskussioner om musik, litteratur og kunst, og at han var højt respekteret i det københavnske kulturliv, får man et helt unikt indblik i ved at betragte begivenhederne omkring hans begravelse i marts 1851. Her dannede musik af J. P. E. Hartmann og C. E. F. Weyse samt et nyskrevet værk af Niels W. Gade den klanglige ramme om begravelsen. Med udgangspunkt i musikken, komponisterne og de medvirkende musikere ved begravelsen vil foredraget tegne et billede af hovedstadens musikliv i midten af 1800-tallet og illustrere, hvordan københavnerne tog afsked med Ørsted. Ved foredraget vil der blive fremført uddrag af Gades værk – formodentlig for første gang siden 1851.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

7. sep 2020

19.30-21.00

Frans Gregersen

Om de 2000 ord som H.C. Ørsted indførte i det danske sprog

H.C. Ørsted foreslog, og brugte selv, ca. 2000 nye danske ord som fagtermer. De to vigtigste succeser er ordene ’ilt’ og ’brint’, men der var mange flere, som ikke blev brugt af andre end ham selv. I foredraget sættes Ørsteds indsats som sprogfornyer ind i en historisk kontekst: Ørsted stod for det naturvidenskabelige gennembrud i det danske forskningslandskab, og hans politiske overbevisning tilsagde, at almindelige mennesker skulle engageres; derfor dansk terminologi.

Derefter gennemgås baggrunden for de to signifikante succeser – Ørsted havde bl.a. kontakt med den danske sprogforsker Rasmus Rask, som frarådede brugen af ordene ”ilt” og ”brint”. Endelig kontrasterer Frans Gregersen succeserne med en vigtig fiasko, før han afslutter med at se på Ørsteds praksis i forhold til nutidig sprogpolitik.

 • Sted:

  Afventer

   

Tilmeld og læs mere

28. sep 2020

19.30-21.00

Helge Kragh

Arven efter Ørsted - et kritisk perspektiv

I jubelåret for Ørsted og elektromagnetismen kan der være grund til at anlægge et bredere og mere kritisk perspektiv på Ørsteds virke og hans betydning for dansk naturvidenskab. Dette virke var ikke kun positivt men også negativt, da Ørsteds synspunkter på visse områder var ude af trit med udviklingen. Bl.a. afviste han atomteorien, han forstod ikke mekanikken, og var fremmed over for matematisk fysik. Skyggen efter Ørsted var lang og prægede dansk fysik i lang tid efter hans død. Der er ingen naturlig forbindelse mellem Ørsted og Bohr – tværtimod. 

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

6. okt 2020

19.30-21.30

Hvordan skaber man en unik, velsmagende øl med noter af videnskab?

Mød chefbrygmesteren fra Carlsberg Laboratorium og en velfortællende videnskabshistoriker i dette dobbeltforedrag, der både byder på viden om, hvordan man opfinder og udvikler en ny øl, hvilken betydning H.C. Ørsted havde for udviklingen af den danske ølbrygning og såmænd også smagsprøver på en helt ny øl.

I år er det 200 år siden, at Ørsted opdagede elektromagnetismen og lagde grundstenen til det moderne elektrificerede samfund. Hvad langt færre ved er, at han med sine andre videnskabelige landvindinger samt inspiration fra brygger J.C. Jacobsen fra Carlsberg havde en enorm betydning for Danmark som ølbrygningsland.

Der bydes på en smagsprøve af nyudviklet øl. 

Foredraget arrangeres af Videnskabernes Selskab i samarbejde med Husbryggeriet Jacobsen og Copenhagen Beer week

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

4. dec 2020

16.00-18.30

Donna Strickland

Generating High-Intensity, Ultrashort Optical Pulses

Kom og mød nobelprismodtager Donna Strickland, når hun fortæller, hvordan hun ved hjælp af grundforskning udført blandt andre af H.C. Ørsted, har udviklet laserlys til at kunne langt mere end tidligere. Det gælder f.eks. i forhold til vores mobiltelefoner og øjenoperationer.

 • Sted:

  Niels K. Jerne Auditoriet, Panum, Mærsk Tårnet
  Blegdamsvej 3B
  2200 København N

Tilmeld og læs mere

Hos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.