Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. Man kan også møde op på dagen og få anvist en evt. ledig plads. Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.


1. jan 0001

15:00

Forskningens Døgn i Videnskabernes Selskab

Medlemmerne af Videnskabernes Selskab og af Det Unge Akademi byder igen i år indenfor i det smukke palæ på H.C. Andersens Boulevard.


 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

5. feb 2018

Flygtningeforskning midt i en krisetid

Flygtningene kommer! Hver eneste dag hører vi om presset på Europas grænser. De seneste år har billeder af asylansøgere, der vandrer langs de danske motorveje og overfyldte både på vej over Middelhavet været med til at sætte ordet ”flygtningekrise” allerøverst på den politiske dagsorden både i Danmark og internationalt. Men hvad ligger der egentlig i denne krise? Med udgangspunkt i sin forskning går Gammeltoft-Hansen i dette foredrag bagom flygtningekrisen som fænomen og forsøger at besvare en række spørgsmål: Hvordan er denne krise opstået? For hvem er det en krise? Hvad betyder flygtningekrisen retligt og politisk? Flygtningekrisen rejser endeligt spørgsmål om forskerens rolle og muligheder, når man arbejder med et politisk højspændt emne.


 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Loulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

19. feb 2018

19:30-21:00

Lisbeth Imer

Hvad laver en runolog egentlig?

I marts måned 2016 henvendte en gårdejer sig til Museum Thy, fordi han mente, han havde en runesten liggende på terrassen. I den regnfulde sommer 2017 kom en svensk arkæolog forbi Skt. Knuds Kirke på Bornholm, hvor hun opdagede en runesten, der sad over døren ind til kirkerummet. I efteråret og vinteren 2017 fandt et udgravningshold i Ribe to nye genstande med runer, og et stigende antal af metaldetektorentusiaster finder hvert år flere runeindskrifter på forskellige metalsager. Hver gang rykker Nationalmuseets runeekspert ud for at registrere og tolke de nye indskrifter, som er et direkte møde med de mennesker, der levede i fortidens Danmark, og et levende møde med det sprog, de talte - lige fra de ældste, spæde vidnesbyrd i jernalderen til de yngste i middelalderen, hvor runerne levede side om side med de latinske bogstaver gennem flere hundrede år. I foredraget vises nogle af de nyeste fund af runeindskrifter og deres betydning og bidrag til den runologiske forskning diskuteres.


 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

5. mar 2018

19:30 - 21:00

Kosmiske guldminer

Vi ved, at de letteste grundstoffer som helium og lithium blev dannet kort efter Big Bang, mens tungere grundstoffer produceres ved fusionsprocesser i stjerner og supernovaer. Imidlertid er det ikke energetisk favorabelt at danne grundstoffer tungere end jern ved fusion, og derfor kræves en helt anden mekanisme for at danne guld. Med opdagelsen af gravitationsbølger har vi fået helt ny indsigt i, hvordan dette sker i universet, og vi tror nu, vi ved, hvor guld, platin og uran bliver dannet. I foredraget bliver tilhørerne taget med på en lille kosmisk rejse til universets guldminer, der går over årets (2017) videnskabelige gennembrud — opdagelsen af lys fra en gravitationsbølge-begivenhed.


 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

7. mar 2018

19:00-21.30

EliteForsk-prismodtagerne

Traditionen tro, inviterer Videnskabernes Selskab årets fem EliteForsk-prismodtagere til at holde offentlige foredrag om deres forskning. 

Prismodtagerne bliver afsløret ved overrækkelsen den 1. marts i Operaen, og umiddelbart herefter vil fremgå af denne side.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

19. mar 2018

19:30

Gener og fedt

Fedtstoffer repræsenterer fødekomponenter med meget højt energiindhold, og de fleste dyr har udviklet specialiserede celler, fedtceller, der kan oplagre store mængder fedt til tidspunkter med fødeunderskud. Denne evne til at lagre og frigive fedtstoffer er vigtig for metabolisk balance, men samtidig udskiller fedtcellerne hormoner, der ved at signalere til andre celler i organismen regulerer appetit og energimetabolisme. Korrekt funktion og mængde af fedtceller er således vigtig for hele organismen. Men ikke alle fedtceller er ens. F.eks. er såkaldte brune fedtceller specialiserede til at producere varme, der kan holde organismen varm. I foredraget fortælles om, hvordan fedtceller udvikles, og hvordan bestemte gener styrer denne udvikling og specialisering af fedtceller. Der fortælles også om de ændringer, der sker i fedtvævet i forbindelse med overvægt, og hvordan disse ændringer påvirker organismen.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

6. apr 2018

16:00-18:30

Topological Defects and Phase Transitions

The Royal Danish Academy of Sciences and Letters with support from The Novo Nordisk Foundation are proud to announce the sixteenth Royal Academy Nobel Laureate Lecture. 

After the lecture the audience is invited to a reception. Attending the lecture as well as the reception is free of charge but registration below is necessary. 


 • Sted:

  Niels K. Jerne Auditoriet, The Mærsk Tower
  Blegdamsvej 3B
  2200 Copenhagen N 

Tilmeld og læs mere

9. apr 2018

19:30-21:00

Hvad Neandertaleren efterlod i vores arvemasse

For blot 60,000 år siden var der mindst fire forskellige slags mennesker på jorden: det moderne menneske i Afrika, Neandertalerne i Europa og Asien, Denisovanerne i Asien og ”hobitterne” (homo florensiensis) i Indonesien. I dag er kun vi "det moderne menneske" tilbage. Hvorfor og hvordan forsvandt de andre mennesker? Ud fra gamle knogler har vi bestemt hele arvemassen hos flere Neandertalere. Vi ved derfor nu, at vi fik børn med Neandertalerne, og at alle mennesker med oprindelse nord for Sahara derfor har Neandertal-DNA i deres arvemasse. Da vi ikke alle bærer på de samme Neandertal-gener, kan vi undersøge, hvad Neandertalerne har betydet for den enkelte. De har blandt andet givet os et stærkere immunsystem, har ændret vores hud og hårfarve, og de har styrket vores tilpasning til klima og fødevalg forskellige steder i verden. De har dog også gjort os til natteravne, samt øget vores risiko for visse sygdomme og trang til f.eks. rygning. Ved at forstå vores indre Neandertal kan vi også lære mere om, hvordan Neandertalerne selv var samt give bud på, hvorfor det er os og ikke Neandertalerne, der er den eneste slags mennesker på kloden i dag.


 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

23. apr 2018

19:30-21:00

Groove on the Brain

Rytme har en bemærkelsesværdig evne til at påvirke krop og sjæl. Selv om lysten til at bevæge sig til musik er naturlig for de fleste mennesker, er denne evne forholdsvis enestående for mennesket – dyrene gør det ikke. Hvordan kan det være, at James Brown fylder dansegulvet? Med udgangspunkt i vores seneste hjerneskannings- og adfærdsforsøg vil jeg tale om, hvordan og hvorfor vi bevæger os til musik. Peter Vuust vil præsentere en ny model for hjernens bearbejdning af musik. Denne model kan forklare, hvorfor isolerede synkoperinger giver større udslag i musikeres hjerner, og hvorfor vi alle oplever en stærk trang til at bevæge os til synkoperet musik. Han vil også vise, at musikalske spændinger skabt af synkoperinger og polyrytmer spiller en central rolle i musikalsk kommunikation, og diskutere hormonet oxytocins betydning for denne kommunikation. Disse studier er væsentlige for vores forståelse af, hvorfor mennesket overhovedet - biologisk set - er udstyret med evnen til at udøve og nyde musik. 


 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 25
  1553 København V

Tilmeld og læs mere