Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. Man kan også møde op på dagen og få anvist en evt. ledig plads. Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.


Science Walk

I forbindelse med Videnskabsfestivallen ”Science in the City” i 2015 førte medlemmerne af Videnskabernes Selskab en gruppe gæster gennem det historiske København og viste 9 steder, hvor berømte danske videnskabsmænd enten havde levet eller arbejdet.


20. nov 2017

19:30-21:00

Marita Akhøj Nielsen

275 år med Videnskabernes Selskab

Marita Akhøj Nielsen arbejder med ældre dansk sprog og litteratur. Hun har skrevet bøger og artikler om dansk fra runerne til romantikken. I de senere år har hun ledet en række projekter, der dels har udarbejdet online udgaver af ældre danske tekster og ordbøger, dels har gennemført forskningsopgaver med de digitale ressourcer som empirisk basis. Sideløbende er hun redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og har ansvaret for selskabets fire videnskabelige skriftserier, foruden enkelte bøger, der primært har et formidlende sigte.

  • Sted:

    Videnskabernes Selskab
    H.C. Andersens Boulevard 35, 3.sal
    1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere