Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. Man kan også møde op på dagen og få anvist en evt. ledig plads. Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.


6. sep 2018

16.00 - 18.30

Anthony Grafton

Philology and Divination: From Magic to Scholarship

On Thursday 6 September 2018 the American historian Anthony Grafton gives a public lecture at The Royal Library, "Diamanten".

After the lecture the audience is invited to a reception. The lecture and reception is free of charge but registration below is necessary.


 • Sted:

  The Royal Library "Diamanten"
  Søren Kierkegaard Plads 1
  1221 Copenhagen

Tilmeld og læs mere

24. sep 2018

19:30 - 21:00

John Leif Jørgensen

Jupiter set fra Junos perspektiv

Vores viden om Jupiter revolutioneres i disse år, hvor rumfartøjet "Juno" studerer planeten på nærmeste hold. NASA's Juno er designet til at studere gasgigantens indre struktur og atmosfære, samt til at kortlægge de kraftige strålingsbælter, som omslutter planeten og dens største måner. Formålet er at forstå gasgiganters opbygning og dannelse for herigennem at forstå både vores eget solsystems dannelse samt betydningen for de mange solsystemer, hvor vi for nyligt har detekteret exo-planeter i Jupiter-klassen eller større. I foredraget gennemgås Juno's design og missionsprofil, hvorefter de nyeste opdagelser om Jupiter natur præsenteres. • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

8. okt 2018

19:30 - 21:00

Øl, videnskab og bryggerens fond

Carlsbergfondet stiftedes den 25. september 1876 som en donation til Videnskabernes Selskab. Med virkning fra den 1. oktober 1888 skænkede brygger J.C. Jacobsen sine bryggerier til fondet. Videnskabernes Selskab har siden 1876 udpeget bestyrelsen (oprindeligt kaldet direktionen) for fondet, som har haft den dobbelte funktion både at stå for uddelinger af fondets midler og at stå for ledelsen af Carlsberg i dag som aktionær med bestemmende indflydelse og medlemskab af aktieselskabsbestyrelsen. Relationerne mellem fond, bryggeri og Selskabet har forandret sig i årenes løb, den oprindelige fundats er i de senere år ændret flere gange, og i meddelelsen vil der blive redegjort for hovedtrækkene af denne historie, der begynder med bryggeren og hans intentioner og foreløbig er endt med, at Carlsberg er blevet en bryggerikoncern af helt andre dimensioner ned forudset ved fondets stiftelse. I meddelesen vil der blive redegjort for et forskningsprojekt om historien bag ledelsen af Carlsberg, og der vil også blive fremdraget en række spørgsmål omkring fondet, som det er af betydning, at Selskabets medlemmer kender og tager stilling til.   • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

22. okt 2018

19:30 - 21:00

Nina Smith

Hvorfor er der så få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv?

Kvinder i Danmark har efterhånden overhalet mændene, når det gælder uddannelsesniveau. Men der er stadig kun få kvinder, der når de øverste ledelsesposter, og kvindeandelen på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne stiger kun langsomt. Hvorfor går det så langsomt, både i udlandet og ikke mindst i Danmark? I foredraget fortælles om den danske og internationale forskning i kvinder i topledelse, som i det sidste tiår er vokset eksplosivt. Betyder kvinder i bestyrelsen noget for virksomhedernes bundlinie og risikovillighed? Er det virksomhederne, som stadig diskriminerer kvinderne på vej mod toppen, eller er det kvinderne selv der fravælger karrieren? Er barselsorloven en reel hindring for ligestilling, eller er det kønsstereotype opfattelser af kvinders lederevner, der er problemet? Hvad betyder netværk for kvindernes muligheder for at nå til top? Og er tingene ved at ændre sig – vil der være mange flere kvinder i toppen om ti år?
 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

5. nov 2018

19:30 - 21:00

Historiske og nutidige pandemier og fremtidens "Desease X"

Historisk set har menneskeheden været kontrolleret af voldsomme epidemier og pandemier, der om ”Black Swans” dominerede og var dødelige for små børn (kopper og mæslinger) og voksne (kolera og den spanske syge).  Globalt set arbejder forskere på at afdække nutidige trusler og komme på forkant med fremtidens store pandemier.  Kommer der sådan en?  Hvilken virus?  Hvordan kan vi minimere dens indvirkning?

Foredragsholderen har i næsten 30 år forsket i at forstå fortidens og nutidens epidemier og pandemier.  Hun arbejder bl.a. på at kortlægge pandemiske ”signaturer” i form af udbredelse, aldersmønstre, dødelighed og meget andet.  Hun arbejder samtidig -sammen med forskere verden over - på at karakterisere nutidens udbrud af nye trusler (ebola, mers, zika, svineinfluenza, disease X).

Dette foredrag bliver afholdt lige netop på 100-året for den Spanske Syge.
 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

19. nov 2018

19:30 - 21:00

Psykologer i CIA's tjeneste

Er det muligt at nedbryde menneskers bevidsthed og udøve effektiv sindelagskontrol? Kan man skabe en programmeret dræber? Og kan man med hypnose, LSD og skærpede forhørsmetoder få politiske fanger til at afsløre deres dybeste hemmeligheder? At få svar på disse spørgsmål blev yderst aktuel efter angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001. Derfor henvendte CIA sig til psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens, sikkerhed. Forskningspenge i rigeligt mål tilflød dem, der ville forsøge at finde svarene.

Foredraget dykker ned i, hvordan flere psykologer har ladet sig lokke af nemme CIA-forskningspenge til udvikling af grusomme, psykologiske torturmetoder. Foredraget ager afsæt i bogen ’Psykologer i CIA’s tjeneste’ (Dansk Psykologisk Forlag) • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

3. dec 2018

19:30 - 21:00

Bo Elberling

Klima og permafrost i Grønland

Når permafrosten tør, frigives drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer, som er en forudsætning for, at planter kan vokse mere i et varmere klima. Ny forskning fra Center for Permafrost (CENPERM) viser, at plantevækst i Arktis er direkte koblet til en tøende permafrost, og at planterne således binder en andel af den mængde af kuldioxid, som frigives til atmosfæren, når permafrosten tør. De foreløbige målinger tyder på, at der er balance i kulstofregnskabet i den isfrie del af Grønland.

Foredragsholderen vil i dette foredrag dele sin fascination af Grønland og fortælle om, hvorfor permafrosten er levende, og hvorfor permafrostens indhold af kvælstof og mikroorganismer er vigtig, når den tør. Udgangspunktet for foredraget er ny viden primært fra Grønland i forbindelse med, at grundforskningscenteret CENPERM blev etableret i 2012 med en 10-årig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond.

Læs en artikel i Magisterbladet om Bo Elberlings forskning HER. • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

Hos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.