Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. Man kan også møde op på dagen og få anvist en evt. ledig plads. Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.


9. sep 2017

Kl. 10.00 og kl. 13.00

Science Walk

I forbindelse med historiefestivallen Golden Days, som i år har tema om København, vil medlemmer af Videnskabernes Selskab føre en gruppe gæster gennem det historiske København og besøge 9 steder, hvor berømte og betydningsfulde danske videnskabsmænd enten har levet eller arbejdet. Turen slutter i Videnskabernes Selskab, hvor generalsekretær Lars Arge vil vise rundt og fortælle om Selskabet virke og historie.


 • Sted:

  Dantes Plads 5

   

Tilmeld og læs mere

25. sep 2017

19:30-21:00

Handlen med oldægyptiske antikviteter

Kim Ryholt er professor i ægyptologi ved Københavns Universitet. Han er specialist i oldægyptisk filologi, dvs. studiet af tekster og det lys, de kaster på det oldægyptiske samfund. Hans primære interessefelter er politisk og social historie, oldægyptisk litteratur og identitetsdannelse, samt ægyptologiens faghistorie. Han er forfatter til flere bøger og har for nyligt udgivet The Anquities Trade in Egypt 1880s-1930s (med Fredrik Hagen) på Videnskabernes Selskabs forlag. Han arbejder pt. på afhandlingen Trauma, Imitatio and the Invention of History takket været en Semper Ardens bevilling fra Carlsbergfondet.

 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere

9. okt 2017

19:30-21:00

Fra Sult til SKAM

Den norske netdrama-serie SKAM er ikke kun blevet et hit blandt tv-seere over hele verden. Den har også fået stor opmærksomhed i akademiske kredse for sin nyskabende måde at lave ungdoms-tv på inden for rammerne af public service. Pia Quist og Kristin Veel redigerer (sammen med Nanna Kann-Rasmussen) et særnummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling om SKAM. Med afsæt i Knut Hamsuns Sult fra 1890 vil de fortælle om deres forskellige tilgange til SKAM fra henholdsvis et sprogvidenskabeligt og et kulturteoretisk perspektiv. De præsenterer i foredraget en analyse af SKAM’s originale fortælleform, som både trækker tråde tilbage til bl.a. Hamsun og rækker ind i nutidens digitale kommunikationskulturer. Og de viser, hvordan brugen af nutidig ungdomsnorsk i filmscenerne såvel som i SKAM-figurernes chat- og SMS-beskeder, er med til at fremstille et varieret persongalleri og skabe en intens oplevelse hos seerne af autenticitet og identifikation. Analyserne underbygges med en masse klip og eksempler fra sociale medier.   • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere

23. okt 2017

19:30-21:00

Hvad Jellinghøjene kan fortælle

Henrik Breuning-Madsen blev dr.scient i 1983 og professor i geografi i 1991 på Københavns Universitet med særlig henblik på jordbund og miljø. I Danmarsk har han arbejdet med okkerkortlægning, jordens vandretention og opbygget den danske pedologiske jordbundsdatabase. Arkæologisk har Henrik Breuning-Madsen især forsket i jernkappedannelser i gravhøje, der er forudsætningen for Egtvedpigens bevarelse. Han har opbygget et laboratorium på University of Ghana og har i mere 25 år haft forskningssamarbejder med ghanesiske forskere om bl.a. den danske kulturarv.   

 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere

6. nov 2017

19:30-21:00

At bore gennem en isstrøm på Indlandsisen

Dorthe Dahl-Jensen, Villum Investigator Professor, Center for Is og Klima, Niels Bohr Institut, Københavns Universitet

 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere

13. nov 2017

13:45-16:30

Stort arrangement i anlednign af

Videnskabernes Selskab fylder 275 år, og det skal blandt andet fejres med et stort, offentligt jubilæums-arrangement i Diamanten. Nogle af Selskabets medlemmer er blevet bedt om at fortælle om deres forskning, og det hele styres af Per Vers, som afslutter eftermiddagen med en af sine berømte Rap-ups.

 • Sted:

  Dronningensalen
  Søren Kierkegaard Plads 1
  1219 Copenhagen K

Tilmeld og læs mere

20. nov 2017

19:30-21:00

Marita Akhøj Nielsen

275 år med Videnskabernes Selskab

Marita Akhøj Nielsen arbejder med ældre dansk sprog og litteratur. Hun har skrevet bøger og artikler om dansk fra runerne til romantikken. I de senere år har hun ledet en række projekter, der dels har udarbejdet online udgaver af ældre danske tekster og ordbøger, dels har gennemført forskningsopgaver med de digitale ressourcer som empirisk basis. Sideløbende er hun redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og har ansvaret for selskabets fire videnskabelige skriftserier, foruden enkelte bøger, der primært har et formidlende sigte.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35, 3.sal
  1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere

11. dec 2017

19:30-21:00

Kristian Helin

og dens rolle i udviklingen og behandling af kræft

Kristian Helin er direktør i Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet fra 2003; professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU fra 2004; centerleder, Danmarks Grundforskningscenter for Epigenetik 2007-17; forskningsleder Danish Stem Cell Center fra 2012 og medstifter af biotek-selskabet EpiTherapeutics Aps.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35, 3.sal
  1553 Copenhagen V

Tilmeld og læs mere