Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. Man kan også møde op på dagen og få anvist en evt. ledig plads. Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.


22. okt 2018

19:30 - 21:00

Nina Smith

Hvorfor er der så få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv?

Kvinder i Danmark har efterhånden overhalet mændene, når det gælder uddannelsesniveau. Men der er stadig kun få kvinder, der når de øverste ledelsesposter, og kvindeandelen på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne stiger kun langsomt. Hvorfor går det så langsomt, både i udlandet og ikke mindst i Danmark? I foredraget fortælles om den danske og internationale forskning i kvinder i topledelse, som i det sidste årti er vokset eksplosivt. Betyder kvinder i bestyrelsen noget for virksomhedernes bundlinie og risikovillighed? Er det virksomhederne, som stadig diskriminerer kvinderne på vej mod toppen, eller er det kvinderne selv, der fravælger karrieren? Er barselsorloven en reel hindring for ligestilling, eller er det kønsstereotype-opfattelser af kvinders lederevner, der er problemet? Hvad betyder netværk for kvindernes muligheder for at nå til top? Og er tingene ved at ændre sig – vil der være mange flere kvinder i toppen om ti år? • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

23. okt 2018

Kl. 19.00

Oluf Borbye Pedersen

Dit indre liv med billioner af bakterier.

Videnskabernes Selskab har indledt et samarbejde med Aarhus Universitet, hvor vi transmitterer tre af De Offentlige Foredrag i Naturvidenskab hen over efteråret direkte fra Søauditorierne. Foredragene bliver vist på lærredet i Gl. Mødesal. Der er fri entré til foredrags-streamningerne. Tilmelding til førstkommende foredrag her på siden. 

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

5. nov 2018

19:30 - 21:00

Historiske og nutidige pandemier og fremtidens "Desease X"

Historisk set har menneskeheden været kontrolleret af voldsomme epidemier og pandemier, der om ”Black Swans” dominerede og var dødelige for små børn (kopper og mæslinger) og voksne (kolera og den spanske syge).  Globalt set arbejder forskere på at afdække nutidige trusler og komme på forkant med fremtidens store pandemier.  Kommer der sådan en?  Hvilken virus?  Hvordan kan vi minimere dens indvirkning?

Foredragsholderen har i næsten 30 år forsket i at forstå fortidens og nutidens epidemier og pandemier.  Hun arbejder bl.a. på at kortlægge pandemiske ”signaturer” i form af udbredelse, aldersmønstre, dødelighed og meget andet.  Hun arbejder samtidig -sammen med forskere verden over - på at karakterisere nutidens udbrud af nye trusler (ebola, mers, zika, svineinfluenza, disease X).

Dette foredrag bliver afholdt lige netop på 100-året for den Spanske Syge.
 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

15. nov 2018

16:00-18:30

Royal Academy Nobel Laureate Lecture

Meet and greet a Nobel Laureate.

The Royal Danish Academy of Sciences and Letters is proud to announce the sixteenth Royal Academy Nobel Laureate Lecture. After the lecture the audience is invited to a reception. Attending the lecture as well as the reception is free of charge but registration below is necessary. 


 • Sted:

  Niels K. Jerne Auditoriet, The Mærsk Tower
  Blegdamsvej 3B
  2200 Copenhagen N 

Tilmeld og læs mere

19. nov 2018

19:30 - 21:00

Psykologer i CIA's tjeneste

Er det muligt at nedbryde menneskers bevidsthed og udøve effektiv sindelagskontrol? Kan man skabe en programmeret dræber? Og kan man med hypnose, LSD og skærpede forhørsmetoder få politiske fanger til at afsløre deres dybeste hemmeligheder? At få svar på disse spørgsmål blev yderst aktuel efter angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001. Derfor henvendte CIA sig til psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens, sikkerhed. Forskningspenge i rigeligt mål tilflød dem, der ville forsøge at finde svarene.

Foredraget dykker ned i, hvordan flere psykologer har ladet sig lokke af nemme CIA-forskningspenge til udvikling af grusomme, psykologiske torturmetoder. Foredraget ager afsæt i bogen ’Psykologer i CIA’s tjeneste’ (Dansk Psykologisk Forlag) • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

3. dec 2018

19:30 - 21:00

Bo Elberling

Klima og permafrost i Grønland

Når permafrosten tør, frigives drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer, som er en forudsætning for, at planter kan vokse mere i et varmere klima. Ny forskning fra Center for Permafrost (CENPERM) viser, at plantevækst i Arktis er direkte koblet til en tøende permafrost, og at planterne således binder en andel af den mængde af kuldioxid, som frigives til atmosfæren, når permafrosten tør. De foreløbige målinger tyder på, at der er balance i kulstofregnskabet i den isfrie del af Grønland.

Foredragsholderen vil i dette foredrag dele sin fascination af Grønland og fortælle om, hvorfor permafrosten er levende, og hvorfor permafrostens indhold af kvælstof og mikroorganismer er vigtig, når den tør. Udgangspunktet for foredraget er ny viden primært fra Grønland i forbindelse med, at grundforskningscenteret CENPERM blev etableret i 2012 med en 10-årig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond.

Læs en artikel i Magisterbladet om Bo Elberlings forskning HER. • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

12. dec 2018

19:00-21.30

SAPERE AUDE-MODTAGERE

I 2010 søsatte Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) karriereprogrammet Sapere Aude (Vov at vide). Målet er at give de mest talentfulde unge forskere i Danmark de bedste betingelser, så de kan gennemføre forskning på højt internationalt niveau.


 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1551 København V

Tilmeld og læs mere

Hos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.