Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indstiftede i 2015 en videnskabspris i anledning af Selskabets protektor HM Dronningens 75 års fødselsdag. Det er den første pris i Dronningens eget navn.

Prisen skal overrækkes én gang årligt de næste 25 år. Prisen, som er på 100.000 kroner gives til en fremragende forsker under 50 år inden for de videnskaber, som Selskabet repræsenterer.  

Onsdag den 20. april 2016 kl. 16.00 overrakte HM Dronningen prisen til professor Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet.

Jens-Christian Svenning, som er en af Danmarks fremmeste forskere i geografisk økologi udtaler om prisen:

Jeg er utrolig stolt over at modtage Dronning Margrethe II’s Videnskabspris. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab består af en lang række af de allerdygtigste videnskabsfolk i Danmark og at modtage en så stor anerkendelse af min forskning fra Selskabet er en stor ære”.

Selskabets præsidium har forestået udvælgelsen af prismodtageren efter indstilling fra medlemmerne. Præsident Kirsten Hastrup begrunder udvælgelsen:

”Jens-Christian Svennings arbejde er ikke alene af høj videnskabelig kvalitet, det er også uhyre vigtigt for vores viden om samspillet mellem klima og biologisk mangfoldighed. Hans forskning i forholdet mellem klimaforandring og biologisk mangfoldighed i tidligere tider har således stor betydning for vores forståelse af fremtidens klimascenarier og disses konsekvenser for klodens biodiversitet”.

Læs mere om Jens Christian Svennings forskning her. Motivering skrevet af professor Henrik Balslev.