Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation. Prisen uddeles skiftevis til en humanistisk og en naturvidenskabelig forsker. Med sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr. til modtagerens forskning.

HISTORIEN om Seølvmedaljen

Sølvmedaljen har samme størrelse og udseende som Selskabets guldmedalje. Sølvmedaljen nævnes første gang på et møde 2. marts 1781, hvor man besluttede at give en prisbesvarelse et ”accessit af Selskabets medalje præget i sølv”. En fast bestemmelse om anvendelsen af sølvmedaljen nævnes først i Vedtægterne af 1796, artikel 6, hvor der står, at afhandlinger af lærde uden for Selskabet kan optages, hvis de opfylder de kvalitetskrav, Selskabet stiller. En ekstra belønning er så Sølvmedaljen. De følgende 50 år uddeltes medaljen kun til personer, der første gang fik optaget et arbejde i Selskabets skrifter.

På et møde den 1. maj 1846 blev det – på H.C. Ørsteds foranledning – besluttet at ophæve bestemmelsen om denne begrænsning. I stedet besluttedes det kun at uddele Sølvmedaljen, når der var særlig grund til det. Ørsted har en længere begrundelse for at ændre praksis. Dette medførte, at der fra det tidspunkt uddeltes langt færre sølvmedaljer. Den ny formulering gik på, at sølvmedaljen kan tildeles for andre arbejder end prisbesvarelser.

SØLVMEDALJEN OG PRISLEGAT I DAG:

Hvert år i januar indkalder Selskabet såvel eksterne som interne forslag til Selskabets sølvmedalje og prislegat. Indstillingerne kan kun omhandle yngre forskere (under 40 år) med tilknytning til dansk videnskab. Vedkommende skal inden for de seneste 5 år have givet et fremragende forskningsbidrag. Hvert andet år går prisen til en forsker inden for humaniora/samfundsvidenskab, hvert andet år til en naturvidenskabsmand.

Fristen for indsendelse af forslag er i slutningen af februar. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg af den berørte klasse, som inden medio april behandler forslagene og indstiller til plenum, hvem modtageren skal være.

Plenum behandler sagen inden udgangen af forårets møderække.

Prisen gives for en grundvidenskabelig præstation. Den består af en sølvmedalje med randinskription og en af Præsidiet fastsat sum, som på nuværende tidspunkt er 100.000 kr., og som skal anvendes til modtagerens forskning.

Uddelingen forventes at finde sted inden årets udgang ved et ordinært medlemsmøde, hvor den til enhver tid siddende minister med tættest tilknytning til forskningen vil blive bedt om at overrække medaljen, og legatmodtageren vil blive bedt om at holde en forelæsning.

Prismodtagerne i nyere tid:

Modtagerne af Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje og prislegat i nyere tid (skifter ml. humaniora/samfundsvidenskab og naturvidenskab):

2016                    Professor Rebecca Adler Nisssen, Inst. for Statskundskab, KU

2015                    Lektor, ph.d. Jes K. Jørgensen, Niels Bohr Institutet

2014                    Professor Rubina Raja, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

2013                    Professor Niels Mailand, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

2012                    Lektor, ph.d., Kasper Boye, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

2011                    Lektor, ph.d. Lene Oddershede, Niels Bohr Instituttet, KU

2010                    Lektor, ph.d., Christian Rostbøll, Inst. for Statskundskab, KU

2009                    Professor, ph.d. Søren Galatius, Stanford University

2008                    ph.d. David Bloch, Saxo Instituttet, KU

2007                    Lektor, ph.d. Anders Søndberg Sørensen, Niels Bohr Institutet, KU

2006                    Museumsinspektør, ph.d. Mads Kähler Holst, Nationalmuseet og Moesgaard, AU

Fra 2006 tildeles sølvmedaljen sammen med et beløb på 100.000 kr. til modtagerens forskning.

2005                    Ingen

2004                    Lektor, ph.d. Daniel Otzen, Institut for Bioteknologi, Ålborg Universitet

2003                    Forskningslektor, ph.d. Thomas Heine Nielsen

2002                    Ingen

2001                    Ingen

2000                    Dr.phil. Dan Zahavi (filosofi)

1999                    Forskningsadjunkt, ph.d. Bo Brummerstedt Iversen, AU (kemi)

1998                    Lektor, ph.d. Karsten Albæk, KU (økonomi)

1997                    Lektor Ph.D. Anders Barfod, AaU (botanik)

1996                    Ingen

1995                    Ingen

1994                    Ingen

1993                    Forskningsadjunkt, dr.theol. Per Ingesmann

1986                    Ingen

1985                    Dr.med.vet. Sigrid Tue Jørgensen, KVL

1984                    Ingen

1983                    Afdelingsleder John Rose-Hansen, Inst. For Petrologi, KU

1982                    Peter Nansen, veterinær parasitologi

1981                    Barbro Jende Striid

1980                    Lektor, dr.agro. Jens Peter Møberg, KVL

1979                    Niels Elers Koch

1976                    Universitetsadjunkt Claus Bjørn, historiker

1974                    Mag.scient. Grith Lerche