Biologien søger at finde de endnu ukendte naturlove for, hvad der bestemmer fordelingen af liv på Jorden. Med anvendelse af enorme databaser over arters udbredelser og de nyeste DNA-teknikker kommer forskerne stadig tættere på svaret. Evolutionære processer og variation i historisk klima spiller en større rolle end antaget, hvor fokus primært har været på det nutidige klima. Forskningen er nødvendig for håndtering af den globale biodiversitetskrise, herunder klimaforandringer.