En Aften Med

EliteForsk-prismodtagerne

I samarbejde med Det Fri Forskningsråd inviterer Videnskabernes Selskab til et særarrangement med fem af Danmarks fremmeste forskere. 

Kl. 19.00: 
Velkomst v. Hans Bräuner-Osborne, tidligere EliteForsk-prismodtager og medlem af Forskningsformidlingsudvalget Videnskabernes Selskab

Om EliteForsk-priserne v. Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand, Det Fri Forskningsråd

Kl. 19.10: 
Institutdirektør, professor Thomas Lars Andresen, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet: 

Cancer immunterapi - kuren mod kræft?
Cancer immunterapi sigter mod at styrke kroppens eget immunforsvar og få kræftpatienters eget immunsystem til at dræbe kræftceller. Vi forsker i at udnytte kræftpatienters immunpotentiale og målrettet aktivere specifikke immunceller ved brug af ”nanodroner”.  Vores mål er at kræftpatienter kureres og gøres immune over for ny sygdom.

Kl. 19.35: 
Centerleder, professor Mikael Rask Madsen, Center for International Courts, Københavns Universitet

Ret og autoritet i et globaliseret samfund
Hvad er autoritet og hvilken betydning har det for reguleringen af det internationale samfund? I århundreder har forskere forsøgt at indkredse, hvad autoritet er, og hvilke faktorer der bestemmer om en institution har autoritet. I et mere og mere globaliseret samfund er problematikken sat spidsen, idet flere og flere internationale institutioner udøver former for offentlig autoritet. Foredraget fremlægger resultaterne fra en systematisk undersøgelse af internationale domstoles relative autoritet og de juridiske, politiske og samfundsmæssige faktorer der er afgørende i denne sammenhæng.

Kl. 20.00: 
Professor Klaus Høyer, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet

Datapolitik i sundhedsvæsenet
De seneste ti år har flere og flere aktører i sundhedsvæsenet efterspurgt flere data, af bedre kvalitet, på flere mennesker for at optimere behandling, administration, og forskning. Samtidig kritiseres det som kaldes dokumentationsbyrden og der advares om trusler mod privatlivets fred. Hvordan kan vi komme til at forstå den datapolitiske kamp bedre og dens betydning for sundhedsvæsenets praksis? 

Kl. 20.25: Pause med øl og vand + snacks

Kl. 20.35: 
Professor Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Metabolomics som en helhedsorienteret tilgang til fødevare- og ernæringsforskning
Metabolomics er en disciplin, der repræsenterer en ny måde at anskue tingene på. Modsat traditionel forskning, hvor man opstiller hypoteser og tester dem baseret på måling af enkelte parametre, så forsøger vi med metabolomics at være mere helhedsorienterede i vores tilgang. Det betyder en væsentlig styrke i forhold til den traditionelle forskningstilgang hvor man vil være afhængig af a priori viden.

Kl. 21.00: 
Professor Søren Galatius, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Mangfoldigheder ganske kort
En mangfoldighed er, i matematik, et abstrakt begreb som formaliserer objekter med rumlige egenskaber.  De kan for eksempel opstå som mængden af løsninger til et ligningssystem, eller studeres som baggrundstapet for yderligere struktur.  Jeg vil give en kort oversigt over mangfoldighedsbegrebet, og sige lidt om nyere landvindinger i teorien for mangfoldigheder og deres symmetrier.

Kl. 21.25: Tak for i aften


13. mar 2017

19:00 - 22:00

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553  Copenhagen V

Tilmelding

Hvor?

wptiger.com

Spørgsmål

 • Eva Bang-Hansen
 • Projektleder
 • +4525360770
 • ebh@royalacademy.dk