Huller i jorden og brønden på højen -

Hvad Jellinghøjene kan fortælle

Henrik Breuning-Madsen blev dr.scient i 1983 og professor i geografi i 1991 på Københavns Universitet med særlig henblik på jordbund og miljø. I Danmarsk har han arbejdet med okkerkortlægning, jordens vandretention og opbygget den danske pedologiske jordbundsdatabase. Arkæologisk har Henrik Breuning-Madsen især forsket i jernkappedannelser i gravhøje, der er forudsætningen for Egtvedpigens bevarelse. Han har opbygget et laboratorium på University of Ghana og har i mere 25 år haft forskningssamarbejder med ghanesiske forskere om bl.a. den danske kulturarv.   

I forbindelse med Nationalmuseets Jelling-projekt, finansieret af Bikubenfonden, blev der udført en lang række boringer i Jellinghøjene. Formålet med disse var bl.a. at besvare følgende spørgsmål, der vil blive kommenteret i foredraget.

1: Hvad består Jellinghøjene jordbundsmæssigt af, og hvorfra blev de mere end 4.000.000 tørv taget til opbygning af højene?

2: Hvordan er bevaringsforholdene i dag i højene, og kan tørvene fortælle os noget om landskabet og landbrugsjorden i Vikingetid, f.eks. har jorderne siden Vikingetid afgivet eller optaget CO2 fra atmosfæren?

3: Er begravelsen i Nordhøjen (Gorm den Gamle?) foretaget i en Bronzealderhøj, ovenpå hvilken der er bygget en vikingetidshøj, eller er hele højen fra Vikingetid?

4: Hvorfor blev der på Nordhøjen dannet en brønd, der i flere hundrede år forsynede Jelling med vand (byens tevand)?

På basis af ovenstående afsluttes foredraget med en gennemgang af højenes sandsynlige udvikling gennem 1000 år.

23. okt 2017

19:30-21:00

 • Sted:


  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553  Copenhagen V

 • Arrangement:

  Offentligt Foredrag

Tilmelding

HVOR?


wptiger.com

Spørgsmål

 • Eva Bang-Hansen
 • Project Manager
 • +4525360770
 • ebh@royalacademy.dk

Hos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.