Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab administrerer en række legater, som kan søges til forskellige videnskabelige formål.

Der gøres opmærksom på:

  • At ansøgninger til legaterne generelt forudsætter en kandidatgrad (dette gælder dog ikke for Cayx Legatet i lige år og for Lillian og Dan Finks Fond)
  • At kun ansøgninger med afrejse mindst to måneder efter ansøgningsfristen kan komme i betragtning (ved ansøgningsfrist 1. april kan rejsen altså tidligst indledes 1. juni)
  • At legaterne kun kan søges ved udfyldelse af det digitale ansøgningsskema

Før ansøgningskemaet udfyldes, bør du undersøge, hvilke specifikke krav det enkelte legat har til f.eks. periode, uddannelsesniveau og formål. 

Spørgsmål vedrørende legater rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller telefon 33 43 53 10