Legatet anvendes fortrinsvis til længerevarende forskningsophold for forskere, der har afsluttet deres ph.d. uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ansøgningen skal dreje sig om et forskningsprojekt, der specifikt kan udføres ved udlandsopholdet.

Ph.d. studerende kan kun komme i betragtning, hvis deres udenlandsophold er forbundet med særlige forhold. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for finansiering af ph.d. forløbet og de særlige forhold. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d. uddannelsen (såkaldt miljøskifte).

Legatet tildeles

(1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag 

(2) forskere inden for empirisk psykologi

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2017


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.


Bilag

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: en generel beskrivelse af rejsens formål, en udførlig projektbeskrivelse inkl. en udførlig metodebeskrivelse, budgetoverslag samt oplysninger om ansøgerens kvalifikationer evt. bilagte referencer. 

Spørgsmål kan rettes til Mette Danielsen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.


Bestyrelse

Professor MSO David Lundbek Egholm

Professor, dr.med. Simo Køppe

Professor Hans Thybo (formand)


Seniorforsker, ph.d. Trine Dahl-Jensen (suppleant)

Professor Klaus Mosegaard (suppleant)

Professor, ph.d. Lene Tanggaard Pedersen (suppleant)

--------------------------------------------------------------------------------
Sekretær: Rikke Reinholdt Petersen - rp@royalacademy.dk