Legatet skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ansøgning skal dreje sig om forskning, der specifikt kan udføres under udlandsopholdet.

Ph.d.-studerende kan kun komme i betragtning i tilfælde af særlige omstændigheder omkring udlandsopholdet, primært i form af begrundede ekstraordinære projektomkostninger. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for finansiering af ph.d. forløbet og de særlige forhold. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d.-uddannelsen (såkaldt miljøskifte).

Legatet tildeles

(1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag 

(2) forskere inden for empirisk psykologi

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2019


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.


Bilag

Som bilag (maks. 10 sider) skal vedhæftes følgende: en generel beskrivelse af rejsens formål, en projektbeskrivelse inkl. en udførlig metodebeskrivelse, budgetoverslag samt CV, referenceliste og oplysninger om ansøgerens kvalifikationer. En udtalelse fra værtsinstitutionen kan vedlægges. 

Spørgsmål kan rettes til Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.


Bestyrelse

Professor MSO David Lundbek Egholm

Professor, dr.med. Simo Køppe

Professor Hans Thybo (formand)


Seniorforsker, ph.d. Trine Dahl-Jensen (suppleant)

Professor Klaus Mosegaard (suppleant)

Professor, ph.d. Lene Tanggaard Pedersen (suppleant)

--------------------------------------------------------------------------------
Sekretær: Mette Miller Danielsen - mda@royalacademy.dk