Inge Lehmanns Legat har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger i 2017

Adjunkt, ph.d. Katrine Juul Andresen bevilges 52.485 kr. til forskningsrejse- og ophold i forbindelse med projektet "Høj-opløselig kortlægning af kvartære tunneldale og fluviale kanalsystemer i den Dansk-Tyske Nordsø - implikationer for forståelsen af deglaciationshistorien og potentiel anvendelse til optimering af grundvandsproduktion".

Postdoc, ph.d. Johanne Smith-Nielsen bevilges 116.604 kr. til forskningsrejse- og ophold i forbindelse med projektet "Detection and assessment of perinatal depression: when do we need to worry about the infant?".


Uddelinger i 2016

Associate professor Annette Bohn bevilges 103.078 kr. til Dataindsamling, rejseudgifter og forskningsophold ved MARCS Institute, Western Sydney University, Australien i forbindelse med projektet ”Not 'WEIRD' but truly different: Autobiographical Memories in Indigenious Australia”.

Postdoc Anders Bjørk bevilges 45.100 kr. til dækning af ekstra leveomkostninger i forbindelse med forskningsophold ved University of California, Irvine i forbindelse med projektet "G2C - Greenland Ice Sheet Responce to Two Centuries of Oceanic and Atmospheric Change".

Professor Ocke-Schwen Bohn bevilges 57.378 kr. til rejse til og forskningsophold i Sydney, Australien i forbindelse med projektet "Communicative and socio-psychological effects of foreign accented speech".

Uddelinger i 2015

Seniorforsker dr.scient. Peter Japsen bevilges 22.240 kr. til prøveindsamling i Sydindien.

Lektor, ph.d. Jytte Bang bevilges 89.000 kr. til arkivforskning i forbindelse med projektet "The Midwest Field Station - dens betydning for nutidig udviklings- og hverdagslivsforskning".

Ph.d. Hanna Thaler bevilges 20.000 kr. til forskningsophold ved Deakin University, Melbourne, Australien.

Ph.d. Thomas Funck bevilges 37.892 kroner til et 6-ugers forskningsforløb ved Alfred Wegener Institute i Bremerhaven, Tyskland, i forbindelse med studier af Eirik højderyggen i Grønland.

Ph.d.-studerende Christian Schiffer bevilges 49.925 kroner til et forskningsophold v. NGU Trondheim, hvor et integreret geofysisk-petrologisk modelleringsprogram skal anvendes til at undersøge skorpen og kappen under de Østgrønlandske Kaledonider.


Uddelinger i 2014

Inge Lehmanns Legat af 1983 har ikke foretaget uddelinger i løbet af 2014.


Uddelinger i 2013

Ph.d. studerende Tone Sorento Drøhse modtog 40.000 kr. til forskningsophold på Svalbard/Norge i forbindelse med ph.d. projektet: "Upper Palaeozoic enhanced porosity and permeability by karstification in the North Sea - and Barents Sea Basins".

Ph.d. studerende Chalotte Glintborg modtog 25.900 kr. til forskningsophold ved Freiburg Universitet, Tyskland i forbindelse med ph.d projektet "Bio-psyko-sociale effekter af koordineret rehabilitering inden for senhjerneskadeområdet".

Psykolog og ph.d. studerende Annika Helgadotlir Davidsen modtog 37.500 kr. til forskningsophold ved University of Wisconsin i forbindelse med ph.d. projektet "Feedback versus no feedback to improve patient outcome in group psychotherapy for eating disorders: A randomised clinical trial".

Ph.d. studerende Lea Skewes modtog 25.000 kr. til forskningsophold ved Centre for Ethical Leadership, Melbourne Business School i forbindelse med ph.d. projektet "Stereotypers effekt på kvinders ambitionsniveau på arbejdsmarkedet".


Uddelinger i 2012

Tais Wittchen Dahl modtog 100.000 kr. til et forskningsophold ved Exeter University, England.

Jørgen L. Pind modtog 11.000 kr. til udgivelse af bogen "Figure and Ground: Edgar Rubin and psycology in Denmark 1850-1950".

Knud Schou Cordua modtog 15.000 kr. til forskningsophold ved Stanford University.

Ole Baltazar Andersen modtog 10.000 kr. til forskningsophold ved University of Newcastle, Australien.


Uddelinger i 2011

Aslak Grinsted modtog 60.000 kr. til et ophold som visiting research professor ved GCESS Beijing Normal University i forbindelse med projektet "The evolving sea level budget".

Barbara Hoff Esbjørn modtog 90.000 kr. til et forskningsophold i New York og forskning i betydningen af tilknytning og emotionsregulering målt i barndommen for udvikling af angstlidelser i ungdommen.

Kenni Dinesen Petersen modtog 70.000 kr. til dækning af boligudgifter i New York i forbindelse med ph.d.-projektet "Numerisk modellering af kontinental riftdannelse og småskala-konvektion."

Vivi Kathrine Pedersen modtog 94.000 kr. til postdoc forskningsophold ved Institut for Geovidenskab, Bergen Universitet i forbindelse med projektet:"Vekselvirkninger mellem klima, erosion, topografi og bjergkædedannelse, belyst ved numerisk modellering."

Mai Winstrup modtog 80.000 kr. til forskningsophold i Seattle i forbindelse med projektet "En automatisk metode til at tælle årlag i iskerner."


Uddelinger i 2010

Seniorforsker Shfaqat Abbas Khan modtog 90.000 kr. til ophold ved University of Colorado i USA I forbindelse med projektet "Present and past ice variability from crustal deformations".

Lektor, ph.d. Mette Skovgaard Væver modtog 122.950 kr. til ophold ved Children's Hospital i Boston, USA og ved Columbia University, New York, USA i forbindelse med projektet "Forhandling af det relationelle rum i tidlig mor-barn interaktion".

Johannes Lang modtog 113.950 kr. til et arkivbesøg ved Yale University i forbindelse med projektet "Death Camp Testimony and the Social Psychology of Genocide".

Marie- Louise Reinholdt-Dunne modtog 115.000 kr. til projektet "Attention Control and Regulation of Emotions" ved Macquarie Universitetet i Australien.