Julie von Müllens Fond har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger i 2017

Læge Anders Nordholm bevilges 10.000 kr. til ophold ved forskergruppe i Jerusalem i forbindelse med projektet The impact of Klotho deficiency and Wnt Inhibition on the early development of vascular disease.

Læge Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz bevilges 10.000 kr. til ophold ved
Len Zon Lab. (Harvard University/Dana Farber Cancer Institute) i forbindelse med projektet Rekruttering af immunceller til modermærkekræft, basale mekanismer og nye behandlingsmuligheder.

Postdoc Mariane Schleimann bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved The Vaccine and Gene Therapy Institute (VGTI), Oregon Health and Science University (OHSU), Portland, USA i forbindelse med projektet Teknologioverførsel af RNAScope/DNAScope – Teknik til visualisering af HIV genomet i lymfeknuder.

Ph.d.-studerende Jorne Biccler bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved the British Columbia Cancer Agency i forbindelse med projektet A web-based tool for patient counselling in diffuse large B-cell patients.

Ph.d.-studerende Jeppe Damkjær Christiansen bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Debye Institute for Nanomaterials Science, Utrecht Universitet, Holland i forbindelse med projektet Optical characterization of rare earths.

Læge og ph.d.-studerende Philip Brainin bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Harvard Medical School, Boston, USA, i forbindelse med projektet The Post-systolic Heart Study.

Psykolog og ph.d.-studerende Johan Jensen bevilges 10.000 kr. til ophold ved Harvard School of Public Health i Boston, USA, i forbindelse med projektet The impacts of psychosocial work environment and organizational work-unit change on mental health: a longitudinal study among public hospital employees.

Læge og ph.d.-studerende Mathias Johan Holmberg bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA, i forbindelse med projektet Coenzyme Q10 efter Hjertestop.

Ph.d.-studerende Anne Lundgaard Hansen bevilges 10.000 kr. til forskningsophold på Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, Illinois, USA, i forbindelse med projektet A Volatility-Induced Stationary Term Structure Model.

Lektor Carsten Levisen bevilges 10.000 kr. til feltarbejdsophold i Port Vila, Vanuatu, i forbindelse med projektet Ord i Paradis: Semantikken i Stillehavets Kreolsprog.

Læge og ph.d.-studerende Anders Nissen Bonde bevilges 10.000 kr. til forskningsophold på Stanford University, Californien, USA, i forbindelse med projektet Effektivitet og sikkerhed af non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia blandt patienter med forkammerflimmer og kronisk nyresygdom.

Ph.d.-studerende Torill Rotevatn bevilges 10.000 kr. til ophold ved The Centre for Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health Improvement (DECIPHer) ved Cardiff Universitet, Wales, Storbritannien i forbindelse med projektet Udvikling og evaluering af en kompleks intervention målrettet tidligt forebyggelse af overvægt og svær overvægt hos børn i Danmark.

Ekstern lektor Linda Lapina bevilges 10.000 kr. til ophold ved Edinburgh College of Art, The University of Edinburgh, Skotland, i forbindelse med projektet Tracing Time in Changing Urban Spaces: Applying Temporal Design to the Study of Gentrification.

Ph.d.-studerende Kyriaki Foteinaki bevilges 10.000 kr. til ophold ved Catalonia Institute for Energy Research (IREC) i forbindelse med projektet Models for flexible operation of buildings in district energy system Nordhavn.

Ph.d.-studerende Tilde Siglev bevilges 10.000 kr. til feltarbejde i Louisiana, USA, i forbindelse med projektet Sociale og politiske implikationer af udviklingen i energisektoren i Louisiana, USA.

Postdoc Kristoffer Szilas bevilges 10.000 kr. til rejse til og ophold i Kangerlussuaq, Grønland, i forbindelse med projektet Geological sampling of the drill-core archive in Kangerlussuaq, Greenland.

Klinisk assistent og ph.d.-studerende Thomas Bo Jensen bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Division of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA, i forbindelse med projektet New biological anti-inflammatory drugs – actual use, adverse events and economic analyses.

Ph.d.-studerende Louise Margrethe Arildsen Jakobsen bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved University of California, Davis, USA, i forbindelse med projektet Deciphering synbiotic interactions through systems biology methods.

Lektor Lasse Lindekilde bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved the Orfalea Center for Global and International Studies og The Department of Communication, University of California, Santa Barbara, USA i forbindelse med projektet Building Community Resilience: Preventing and Mitigating the Impact of Violent Extremism through Pre-event Risk Communication. 


Uddelinger i 2016


Reservelæge, postdoc-forsker Anette Riisgaard Ribe bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Boston University i forbindelse med postdoc-projekt.

Adjunkt Astrid Millung-Christoffersen bevilges 9.806 kr. til forskningsophold ved Max Planck Insitut, Hamborg, i forbindelse med projekt om konsekvenserne af en europæisering af tingsretten.

Ph.d.-studerende Clara Helene Glazer bevilges 6.000 kr. til forskningsophold ved Stanford University i forbindelse med ph.d.-projektet "Male and Female Infertility as a Precursor for Chronic Disease and Mortality".

Ph.d.-studerende Ditte Boeg Thomsen bevilges 10.000 kr. til feltarbejde i Mexico i forbindelse med forskningsprojektet "Sprog og kognition: en feltundersøgelse af stedsgrammatik og opmærksomhedsmønstre".

Lektor i Jordemodervidenskab Dorte Hvidtjørn bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Arizona State University i forbindelse med projektet "Livet efter Døden - et forskningsprojekt om at miste små børn".

Professor Jacob Torfing bevilges 10.000 kr. til forskningsrejse til University of California Berkeley i forbindelse med bogprojektet "Public Governance as Co-creation".

Adjunkt Line Vej Ugelvig bevilges 10.000 kr. til forskningsophold ved Rockefeller University, NY, i forbindelse med forskningsprojektet "Regulering af sociale sygdomsforsvar hos myrer".

Postdoc Louise Blanke bevilges 10.000 kr. til arkæologiske undersøgelser i Jarash, Jordan.

Adjunkt Mattias Borg Rasmussen bevilges 10.000 kr. til forskningsrejse til Argentina i forbindelse med projektet "Rewriting Conservation Landscapes: Patagonian Glaciers and Protected Area Management".

Lektor Thilde Bech Bruun bevilges 10.000 kr. til feltarbejde i Nordthailand i forbindelse med forskningsprojektet "Land use decisions under pressure".


Uddelinger i 2015


Ph.d.-studerende Rune-Christoffer Dragsdahl bevilges 20.000 kr. til feltarbejde i Etiopien i forbindelse med ph.d.-projektet "Indien Pulses in Africa".

Postdoctoral fellow Katerina Peterkova bevilges 25.000 kr. til forskningsophold ved Duke University, USA i forbindelse med projektet "Transnationalization Tendencies in Commercial Contracts Drafted by Danish Companies".

Lektor Dorte Jagetic Andersen bevilges 15.000 kr. til feltarbejde i Kroatien i forbindelse med forskningsprojektet "Kampen om arven: Krigskulturarv og identitetspolitik i en Kroatisk grænseby".

Ph.d.-studerende Kirstine Overgaard Nielsen bevilges 13.000 kr. til laboratoriearbejde ved Justus-Liebig Universitet i forbindelse med forskningsprojektet "Characterization of microRNA in the Pathogenesis of Chronic Hepatitis B in Children".

Adjunkt Diana Højlund Madsen bevilges 25.000 kr. til feltarbejde i Ghana i forbindelse med forskningsprojektet "Engendering Democracy - Women's Political Strategies".

Lektor Nicole Brisch bevilges 15.000 kr. til forskningsophold og arkivarbejde med Yale University, USA i forbindelse med forskningsprojektet "Et Arkiv fra Irak i oldtiden".

Ph.d.-studerende Katarzyna Anna Kapitan bevilges 12.800 kr. til forskningsophold i Island i forbindelse med projektet "The origin, transmission and reception of Hrómundar saga Gripssonar".

Ph.d.-studerende Saiqa Yasmeen bevilges 12.318 kr. til forskningsophold ved Sct. George, London University i forbindelse med projektet "Regulering af det neurovaskulære enhed-nye behandlingsmuligheder ved slagtilfælde?".

Post-doctoral research fellow Tara Van Ho bevilges 20.000 kr. til feltarbejde i Myanmar og Colombia i forbindelse med forskningsprojektet "Responding to Corporate Impacts on Land and Water Rights in Conflict and Post-Conflict States".

Ekstern Lektor Helene Blinkenberg Hastrup bevilges 19.700 kr. til forskningsophold i Rom, Italien i forbindelse med projektet "Fra Rom til Danmark - "Klassiske" skulpturer fra de romerske samlinger og deres betydning i en dansk kontekst".

Postdoc Lasse Sørensen bevilges 20.000 kr. til forskningsrejser i forbindelse med undersøgelser af jadeøkser fra den ægæiske region og etableringen af et europæisk netværk i det femte årtusinde.

Lektor Bent Boel bevilges 22.900 kr. til forskningsophold i Paris, Frankrig i forbindelse med projektet "French Human Rights Policy, 1968-1989".

Postdoc-stipendiat Christian Vium bevilges 20.000 kr. til antropologisk feltarbejde i Kamchatka, Rusland.


Uddelinger i 2014

PhD Fellow Maansi Parpiani modtog 7.500 kr. til feltarbejde i Mumbai, Indien i forbindelse med projektet ”Caste and Castelessness: Dalit women, self-making and urban space in contemporary Mumbai”.


Ms PhD fellow Jinsun Bae modtog 20.000 kr. til feltarbejde I Myanmar i forbindelse med projektet ”Making clothes and making sense of international business: a sociological study of foreign investment and spillover in the garment industry in Myanmar”.

Postdoc PhD Inga Merkyte modtog 20.000 kr. til Feltarbejde i Bénin i forbindelse med projektet ”Udforskning af forhistorisk kulturel ”vejrstation” midt i det moderne Bohicon, Sydbénin”.

Ph.D.-studerende Msc Jacob Jeppesen modtog 20.000 kr. til Feltarbejde og forskningsophold ved Stanford University i forbindelse med projektet ”Big Science, Big Budgets - Big Returns?”.

Professor, Phd Einar Eg Nielsen modtog 20.000 kr. til Forskningsophold ved University of Queensland i forbindelse med projektet ”DNA fra arkiverede hajkæber”.

Ph.d.-stipendiat Cand.scient.anth Mia Jess modtog 20.000 kr. til Feltarbejde i Madrid i forbindelse med projektet ”(Un)related bits: An anthropological perspective on women’s donation of eggs in Denmark and Spain”.

Ph.d. arkæologisk leder Tim Boaz Bruun Skuldbøl modtog 25.000 kr. til Feltarbejde i forbindelse med projektet ”Tidlige bysamfund i det nordlige Mesopotamien. Redningsudgravning af et tidligt mesopotamisk bysamfund på Rania sletten, irakisk Kurdistan”.

Adjunkt, Ph.d. Thilde Rheinländer modtog 16.000 kr. til Feltarbejde på Sri Lanka i forbindelse med projektet ”Hvordan går livet videre? Et kvalitativt studie af resiliens efter selvskade blandt kvinder i Sri Lanka”.

Projektleder og kunsthistoriker Mag.art. Mirja Thaulow Kharosh modtog 17.295 kr. til en forskningsrejse til de Dansk Vestindiske Øer i forbindelse med projektet ”Særudstilling om det vestindiske møblement på Christiansborg Slot i 2017”.

Postdoc/Visiting Scholar Kristoffer Szilas modtog 20.000 kr. til feltarbejde i forbindelse med projektet ”Feltarbejde ved Adams peridotit i SV Grønland”.


Uddelinger i 2013

Helle Weber Ravn modtog 20.000 kr. til forskningsophold ved Université Montpellier 1, Frankrig for at analysere bioaktive stoffer i Vejbredsplanter (Plantago sp.) som nyt fødevaregrundlag.

Jordemoder og ekstern lektor Dorte Hvidtjørn modtog 20.000 kr. til forskningsophold i New York i USA i forbindelse med et større forskningsprojekt omhandlende provokeret sen abort.

Postdoc Kristoffer Szilas modtog 20.000 kr. til geologisk feltarbejde ved Miagoglokaliteten, Grønland.

Sektionsleder og Professor i Mikrobiologi Andreas Schramm modtog 15.000 kr. til forskningsophold på Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Harvard University i forbindelse med et projekt omhandlende udviklingen af microorganismer i den dybe biosfære.

Ph.d. studerende Bogdan Vasii modtog 15.000 kr. til forskningsrejse til Ægypten i forbindelse med projekt omhandlende fagbevægelser i Ægypten.

Lektor Pauline Stoltz modtog 20.000 kr. til forskningsophold ved Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)

Postdoc Simon Richard Proud modtog 20.000 kr. til forskningsrejse til Kathmandu, Himalaya for at forske i himalaysiske is-skyer.

Adjunkt Tim Skuldbøl modtog 20.000 kr. til arkæologisk forskningsrejse til Sudan for at lokalisere og identificere områder med tidligere bebyggelse ved den nubiske kongeby Kurru i det nordlige Sudan.

Lektor Lasse Lindekilde modtog 20.000 kr. til forskningsophold ved Department of Communication, UCSB, USA i forbindelse med projektet "When and How Enclave Deliberation Leads to Extremism"

Lektor Michael Rothstein modtog 16.000 kr. til forskningsophold på Hawaii for at forske i forholdene mellem det naturgivne miljø og den kulturelle produktion af religiøse forestillinger på Hawaii.


Uddelinger i 2012

Ph.d. - studerende Angeliki Xenaki modtog 20.000 kr. til forskningsophold ved University of California.

Lektor i formueret Tanja Jørgensen modtog 20.000 kr. til forskningsophold i Melbourne, Australien.

Postdoc Per Kær Nielsen modtog 15.000 kr. til forskningsophold ved Stanford University.

Professor Karsten Engsig Sørensen modtog 15.000 kr. til udlandsbesøg i forbindelse med projekt "Iværksætteri og vækst gennem selskabsretlige reformer".

Research Fellow, Dr. Ulrich Timme Kragh modtog 20.000 kr. til feltarbejde i Jaipur.

Ph.d.-studerende Frauke Rudolf modtog 17.588 kr. til projekt om lungetuberkulose i Bissau, Guinea-Bissau.

Ph.d.-studerende Caroline Schaer modtog 20.000 kr. til forskningsfeltarbejde i Senegal.

Lektor Hanne Søndergaard Birkmose modtog 15.000 kr. til forskningsophold ved Institute of Advanced Legal Studies.

Postdoc, MD Ane Bærent Fisker modtog 15.000 kr. til feltarbejde i Guinea-Bissau.

Adjunkt Kristoffer Damgaard modtog 19.684 kr. til arkivforskning ved Israels Antiquities Authority i Jerusalem.

Ph.d.-studerende Henrik B. L. Larsen modtog 15.000 kr. til forskningsophold ved John F. Kennedy School of Government.

Associated Researcher Pernille Bangsgaard Jensen modtog 20.000 kr. til forskningsprojekt i Athen.

Ph.d.-studerende Helene Kragelund Strøm modtog 10.000 kr. til forskningsophold ved University of Tasmania (Launceston).

Ph.d.-studerende Josefine Bohr Brask modtog 20.000 kr. til feltarbejde i Island.

Ph.d.-stipendiat Christian Franklin Svensson modtog 12.000 kr. til studieophold ved Tata Institute of Social Sciences, Indien.

Ph.d.-stipendiat Simon Engell Kamber modtog 18.000 kr. til forskningsophold ved Örebro Universitet.


Uddelinger i 2011

Benedikte Møller Kristensen bevilges 25.000 kr. til feltarbejde i forbindese med projektet "Shamanisme, erindring og lokale identiteter blandt dukhaerne i Mongoliet".

Thea Otto Mattsson bevilges 15.000 kr. til forskningsophold ved Harvard Medical School i forbindelse med projektet "Patientsikkerhed i onkologien".

Tine Sommer bevilges 20.000 kr. til forskningsophold ved Columbia University Law School i forbindelse med projektet "Patentering af bioteknologi".

Christine Lund Kragh bevilges 30.000 kr. til forskningsophold ved University of California i forbindelse med undersøgelse af gener relateret til NFkB signalvejen i en transgen musemodel for Multiple System Atrofi.

Inge Merkyte bevilges 30.000 kr. til geofysisk prospektion og arkæologiske udgravninger ved Sodohomé i Sybenin, Vestafrika.

Martin Hylletoft Sillesen bevilges 18.500 kr. til et forskningsophold på Harvard University i forbindelse med projektet "Ændringer i koagulationssystemet ved traumatisk hjerneskade med eller uden kritisk blødning".

Mikael Rothstein bevilges 25.ooo kr. til en rejse som forberedelse til religionshistorisk/antropologisk ekspedition til Sarawak, Borneo.

Tina Bay bevilges 15.000 kr. til et forskningsophold ved Basek Universitet i forbindelse med projektet "In vitro undersøgelser af gamma-hydroxybutyrat (GHB) på GABAB-receptorer i kompleks med KCTD-proteiner".

Vibeke Pihl bevilges 25.000 kr. til forskningsophold ved Berkeley i forbindelse med projektet "Modellering af gris og menneske. Om brugen af grisen som model i biomedicin".

Lasse Sørensen bevilges 25.000 kr. til rejseudgifter i forbindelse med projektet "Agrarsamfundenes ekspansion i Neolitikum i Norden".

Marina Vidas bevilges 20.000 kr. til forskningsrejse til USA for at undersøge to håndskrifter.

Martin Santini bevilges 30.000 kr. til et forskningsophold på Harvard Medical School i forbindelse med projektet "Studier af hjernefunktion i en genetisk skizofreni dyremodel".

Sarah Vadmann bevilges 15.000 kr. til et forskningsophold ved Vanderbilt University i forbindelse med projektet "Evidens og praksis: Produktion og overførsel af medicinsk viden om forebyggende, kardiovaskulære lægemidler i Danmark".


Uddelinger i 2010

Iben Bjørnsson bevilges 30.000 kr. til et gæsteforskerophold ved London School of Economics, samt arkivbesøg i Storbritanniens nationalarkiv.

Lill Rasted Bjørst bevilges 18.000 kr. til casestudie i Ilulissat og Qeqertarsuaq, Grønland i forbindelse med projektet "Mennesker, is og klima".

Aske Skovmand Bosselmann bevilges 15.ooo kr. til feltarbejde i Costa Rica i forbindelse med projektet "Using Payments for Environmental Services to secure environmental services and livelihoods in coffee agroforests":

Jeppe Christoffersen bevilges 24.740 kr. til rejseudgifter i forbindelse med interviews i Danmark, Ghana og Uganda til brug i ph.d.-projektet "Antecedents of performance in Strategic Alliances between Danish Firms in Developing Countries".

Ane Bærent Fisker bevilges 30.000 kr. til rejser mellem Danmark og Guinea-Bissau i forbindelse med supervision af feltarbejde samt oplæring af lokal assistent.

Sanne Jespersen bevilges 30.000 kr. til et års ophold i Guinea-Bissau i forbindelse med projektet "PI eller NNRTI som første-linje HIV behandling i Vestafrika - PIONA forsøget".

Steen Wilhelm Knudsen bevilges 15.100 kr til forskningsbesøg til Western Autralian Museum, Perth, i forbindelse med projektet "Phylogeny and phylogeography of the sea chub genus Kyphosus".

Sanne Simone Kaalund bevilges 20.500 kr. til et forskningsophold ved National Institute of Health, Bethesda, Maryland, USA i forbindelse med projektet "Hjernens udvikling - hvilken rolle spiller skizofreni-gener?"

Andreas Lundh bevilges 14.703 kr. til forskningsophold ved University of California, San Francisco, USA i forbindelse med projektet "Conflicts of interest in biomedical publishing".

Mattias Borg Rasmussen bevilges 25.000 kr. til feltarbejde i forbindelse med projektet "Water in Movement: High Andean Resilience in an Era of Global Climate Change".

Anna Sellmer Sørensen bevilges 30.000 kr. til forskningsophold på Sick Childrens Hospital, Toronto, Canada i fobindelse med projektet "Kirurgisk lukning af Persisterende Ductus Arteriosus (PDA) hos for tidligt fødte børn".

Sisse Tanderup bevilges 30.000 kr til studieophold i Milano i forbindelse med projektet "Brugen af erindringstematik inden for italiensk og dansk smykkedesign".