Fondens formål er at yde tilskud til tilvejebringelse af arbejdssteder for danske videnskabsmænd efter indstilling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Fondens bestyrelse tildeler arbejdssted efter opslag. Arbejdssted kan tildeles kvalificerede videnskabsmænd, der på grund af pensionering, pladsmangel på forskningsinstitutter eller af anden grund ikke har adgang til egnet arbejdssted.

Næste ansøgningsfrist er den 15. april 2019.

Kun ansøgere, der er medlem af Videnskabernes Selskab, kan komme i betragtning.

Fondet søges ved at benytte ansøgningsskemaet

Spørgsmål kan rettes til Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.


Bestyrelse

Professor, dr.scient Henrik Breuning-Madsen (fmd.) 

Professor, Ph.d. Mikael Rask Madsen

Seniorforsker, dr.phil Eva Skafte Jensen

Professor, Ph.d Ole John Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Miller Danielsen - mda@royalacademy.dk