Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond har i de seneste år støttet følgende projekter

2016

Adjunkt i veterinær klinisk patologi, Ph.d Signe Cremer, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, SUND, Københavns Universitet, modtog 40.000 kr. til huslejestøtte ved et forskningsophold i 21 mdr. på Cornell University, USA ifm. projektet ”Unraveling the secrets of the canine platelet secretome (CAPS): A functional platelet fingerprint in health and disease?”.

Visiting Scholar, PhD Kristoffer Szilas,  Stanford University, modtog 19.700 kr. til geologisk feltarbejde i Grønland i sommeren 2017 ifm. projektet ”Itsaq Gneiss Complex”.

Postdoctoral Researcher, PhD Krzysztof Arendt, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute, Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet modtog 39.000 kr. til et seks mdr. langt forskningsophold ved Lawrence Berkeley National Laboratory, USA ifm. Projektet “COORDICY: ICT-driven Coordination for Reaching 2020 Energy Efficiency Goals in Public and Commercial Buildings”.

Professor, PhD Sten Rynning, Statskundskab, Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet modtog 19.000 kr. til feltarbejde og flybillet ved et seks mdr. langt forskningsophold i Washington DC, USA, ifm. projektet ”Military Innovation and U.S. Leadership in NATO”.

Professor, PhD Carsten Wiuf, Institut for Matematiske Fag, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet modtog 40.000 kr. til et tre mdr. langt forskningsophold ved Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

2014

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 14.00 overrakte HM Dronningen Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfonds pris 2014 til fhv. rigsantikvar, professor Olaf Olsen i anerkendelse af hans mangeårige indsats for dansk arkæologisk og historisk forskning.

Efterår 2013
Postdoc, ph.d. Kristoffer Szilas modtog 10.000 kr. til geologisk feltarbejde ved Miagoglokaliteten, Grønland.

Lektor, ph.d. Lasse Lindekilde modtog 20.000 kr. til forskningsarbejde ved Department of Communication ved University of California, Santa Barbara, USA i forbindelse med projektet When and how Enclave Deliberation Leads to Extremism.

Lektor, ph.d. Mads Kamper-Jørgensen modtog 39.000 kr. til forskningsophold ved University of Washington, USA. I forbindelse med projektet Microchimerism and female cancers.

Professor i Molekylærbiologi, ph.d. Torben Heick Jensen modtog 70.000 kr. til forskningsophold ved MIT, Boston, USA i forbindelse med projektet The DNA Damage Pesponse.

Lektor, ph.d. Mette Madsen modtog 50.000 kr. til forskningsprojektet LRP2/ megalins biologiske rolle og betydning i modermærkekræftceller ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital.

Postdoc, ph.d. Michael Voldsgaard Clausen modtog 8.000 kr. til deltagelse i The Biophysical Society’s årlige konference i San Fransisco, USA.

Forår 2013
Forsker Dr. Tina Dalgaard modtog 10.000 kr. til forskningsophold ved The Roslin Institute, Edinburgh, UK i forbindelse med projektet Flourescens baseret analyse af fosforylerings-signalering på enkeltcelle niveau i cytokin-aktiverede aviære leukocytter.

Lektor, ph.d. Palle Villesten Fredsted modtog 95.000 kr. til forskningsprojektet Hvem, hvad og hvor meget? Komplet identifikation, klassifikation og kvantifikation af proteiner fra endogene retrovirus i patienter med multipel sklerose.