Projektleder

Eva Bang-Hansen

Videnskabelige offentlige foredrag og arrangementer
Prisuddelinger
Forskningsformidlingsudvalget
Redaktion af hjemmeside og Facebook