Professor

Lars Birkedal

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Mit forskningsområde er teoretisk datalogi, nærmere bestemt logik og semantik. Dette forskningsområde omhandler udviklingen af nye matematiske modeller og teknikker til at beskrive og analysere programmer samt til at udvikle bedre programmeringssprog. Sådanne modeller og teknikker udgør fundamentet for udviklingen af software-værktøjer, som kan assistere programmører med at lave korrekt software. Dette er af stor betydning, idet det er kritisk for det moderne samfunds infrastruktur, at softwaresystemer fungerer korrekt. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
At udvikle korrekt og pålidelig software er særdeles vanskeligt, og det anses for at være en af de største udfordringer i datalogien. Moderne softwaresystemer er ekstremt komplekse. Programmører forsøger at håndtere kompleksiteten ved at dele store softwaresystemer op i en række programmoduler, som kan forstås hver for sig, og som kan udvikles af forskellige programmører. For logik og semantik forskning er det vigtigt, at de matematiske modeller og teknikker er tilsvarende modulære, således at teknikkerne kan skalere til store softwaresystemer. Det forskes der intensivt i over hele verden, på universiteter, i store softwarevirksomheder samt i mindre specialiserede start-up virksomheder, og nogle af teknikkerne bliver nu anvendt i industrien, for eksempel til at forbedre software til flyvemaskiner. Der er mange forskellige forskningsudfordringer. I min forskningsgruppe har vi fokuseret på udviklingen af modulære matematiske modeller til at analysere og beskrive programmer skrevet i moderne programmeringssprog. Moderne programmeringssprog indeholder en række centrale programmeringssprogselementer, som gør det vanskeligt at lave modulære modeller, specielt delte opdaterbare datastrukturer og parallelitet. Delte opdaterbare datastrukturer er vigtige i programmering for at implementere algoritmer effektivt. Intuitivt er det vanskeligt at beskrive og analysere programmer med delte opdaterbare datastrukturer modulært, fordi man skal passe på, at et modul ikke ændrer i en datastruktur, uden at et andet modul ved det. 

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?

Det er et fascinerende forskningsområde, fordi det spænder fra abstrakte matematiske modeller, der er direkte forbundet til fundamentet for matematik, til at bevise egenskaber for helt konkrete programmer, der bliver brugt hele tiden verden over. Der er sket en eksplosiv udvikling inden for området i de seneste 10-15 år, hvilket har ført til, at grundvidenskabelig forskning nu også bliver brugt til at analysere software i fx. Facebook. 

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

At indgå i et netværk af engagerede mennesker med vidt forskellige og interessante faglige baggrunde. 

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg er gift med Merete, som er professor i kemi, og vi har to fantastiske børn, Mathias og Sofia. Vi er glade for sport og outdoor-aktiviteter.

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Ph.d.


  • Fagområde:
  Datalogi


  • Tilknytning
  Institut for Datalogi

  • E-mail:
  birkedal@cs.au.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.