Sekretariatschef

Søren Burcharth

Ledelsesmæssigt ansvar for sekretariatets drifts- og udviklingsopgaver
Ansvar for økonomi- og lønforvaltning, herunder budget i samarbejde med generalsekretæren
Sekretariatsbetjening af Præsidiet og Forskningspolitisk udvalg
Rådgivning af og sparring med præsident og generalsekretær