Professor

Ib Chorkendorff

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Overordnet katalyse på atomart niveau: Her får man kemiske reaktioner til at forløbe hurtigere mod ligevægt. Det er her et spørgsmål om at forstå de fysiske vekselvirkninger på det atomare niveau med henblik på at designe overflader og strukturelle ensembles som har den optimale reaktivitet, således at der opnås en optimal aktivitet for en ønsket katalytisk reaktion. Det område omfatter såvel termisk katalyse såvel som elektro- og foto-elektro-katalyse.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
At bygge atom for atom de optimale strukturer der katalyserer en ønsket proces med høj effektivitet, selektivitet samtidigt med at man kun bruger let tilgængelige og ikke-sjældne grundstoffer. Endeligt skal katalysatoren også være stabil under operationsbetingelserne. En af de store udfordringer er at man kan studere disse strukturer i stor detalje under ultra-højt-vakuum, medens de skal fungerer ofte under mange bars tryk i særdeles reaktive atmosfærer.  En anden stor udfordring er at skal bryde den normale to-dimensional reaktionsvej man har på en overflade og forsøge at få den tredie dimension ind ligesom enzymer gør det i naturen.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
Det er særdeles interessant fordi at katalyse udgør nøglen til at gøre vores omstilling til vedvarende energi effektiv. I fremtiden vil vi primært få vores energi fra ustabile vedvarende energikilder som sol og vind der kommer i formen af elektricitet. Der vil derfor være behov for at kunne lagre denne energi og en effektiv måde at gøre dette på er for eksempel at spalte vand og lagre energien som kemisk energi i form af brint. Der vil også i fremtiden være behov både for flydende brændsler så som benzin til langturs transport, især fly, og også for kemikalier der i dag kommer fra fossile kilder. Disse kan fremstilles fra brint og CO2, hvis man har den rette katalysator.


  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  PhD


  • Fagområde:
  Fysik, Kemi, Overfladefysik, Katalyse, Energiomsætning


  • Tilknytning
  Danmark Tekniske Universitet, Institut for Fysik

  • E-mail:
  ibchork@fysik.dtu.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.