Professor

Kaare Christensen

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                          
Jeg arbejder inden for et multidisciplinært forskningsfelt, der sigter mod en bedre forståelse af menneskets aldring fra det molekylære til det demografiske niveau.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Menneskets aldring er umådelig kompleks og influeret af en myriade af determinanter og tilfældigheder, som interagerer. Målet er at opnå viden om disse faktorer, som potentielt kan bidrage til flere gode leveår.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
At vi har fordoblet middellevetiden i løbet af et par hundrede år er uden tvivl en af menneskehedens største bedrifter, men det giver samtidig anledning til en række centrale spørgsmål som: Hvor længe vil/kan denne positive udvikling fortsætte? Hvorfor lever kvinder i gennemsnit længere end mænd? Er det gode år, der lægges til livet? Hvorfor ældes vi så forskelligt, og hvad kan vi gøre for at få flere gode leveår? - alle sammen spørgsmål, der er af afgørende betydning for den enkelte og for samfundet, specielt set i lyset af den stigende andel af ældre i højindkomstlande.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
Det er en stor ære at være blevet valgt som medlem af Videnskabernes Selskab, og jeg ser frem til at kunne mødes og diskutere med nogle af Danmarks førende forskere med forskellige faglige baggrunde. Det er min erfaring, at de mest spændende og potentielt banebrydende ideer opstår i krydsfeltet mellem forskellige forskningstraditioner, særligt når det drejer sig om brede forskningsområder såsom aldring.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren
Jeg er født og opvokset i Vestjylland, og efter en række udenlandsophold læste jeg medicin ved Odense Universitet. I de første fire år efter embedseksamen i 1987 arbejdede jeg som hospitalslæge. Siden da har jeg været i universitetsverdenen og har fra 1998 været ansat både på Syddansk Universitet og ved Duke University, North Carolina, USA. Jeg er gift med overlæge, ph.d., Anne Maria Herskind, som jeg har tre børn sammen med.


  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  dr.med., ph.d.


  • Fagområde:
  Epidemiologi, aldring, tvillingforskning


  • Tilknytning
  Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabelige fakultet

  • E-mail:
  kchristensen@health.sdu.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.