Professor, Sektionsleder

Dorte Juul Jensen

  • Titel:
  Professor, Sektionsleder


  • Grad:
  dr.techn.


  • Fagområde:
  Materialeforskning, metaller, Avanceret karakterisering, elektronmikroskopi, neutron- samt røntgenspredning


  • Tilknytning
  Institut for Vindenergi

  • E-mail:
  doje@dtu.dk