Professor

Torben Heick Jensen

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Min gruppe søger at kortlægge hvorledes udtrykket fra menneskets gener reguleres og kvalitets kontrolleres. Forskningen prøver således at forstå, under hvilke forhold gener producerer funktionelle versus ikke-funktionelle produkter, hvilket har vital betydning for om kroppens celler evner at dele sig eller i stedet bliver syge. De seneste år har vi arbejdet mere og mere med at forstå, hvorledes celler sorterer funktionelt fra ikke-funktionelt RNA. Vi kortlægger opbygning af de protein komplekser, der medvirker til denne sortering og vi definerer nye paradigmer til klassifikation af ikke-kodende RNA og udreder regulatoriske konsekvenser af dets transkription. Vores målsætning er at have stor international indflydelse på den basale forskning inden for området, ligesom vi også gerne medvirker til at udvikle nye strategier af teknisk og biomedicinsk karakter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt? 
De seneste år har vist os, at transkription af pattedyrs genomer er allestedsnærværende. På trods af det, koder kun ca. 2% af det producerede RNA for protein. Den overvældende majoritet af disse 'extra' RNA er således ikke-kodende og mange bliver ofte elimineret af cellens kvalitetskontrol. Det er en kæmpe udfordring for feltet, at forstå de cellulære mekanismer, der afgør hvilke RNA, der undslipper kvalitetskontrol og i stedet ender med at bidrage til cellulær funktion. Disse RNA udgør et enormt regulatorisk potentiale og repræsenterer et genomisk 'dark matter' som givet vil influere på en lang række biologiske processer, der endnu ikke er kortlagte.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant? 
Opdagelsen at pattedyrsgenomer producerer meget mere RNA, end vi troede muligt, har revolutioneret forskning i hvordan genomer fungerer, og hvorledes de bliver formet af evolutionen. Området er jomfrueligt og kalder på mange nye erkendelser, der vil have konsekvens for cellulær funktion i både normale og patologiske tilstande. Der ligger således et kæmpe potentiale, både grundvidenskabeligt og anvendelsesmæssigt, i at prøve at forstå omfanget og funktionen af denne massive RNA produktion.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
At indgå i et netværk af engagerede mennesker med vidt forskellige og interessante faglige baggrunde.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren 
Jeg er gift med Inge (PhD i religionshistorie) og har to skønne teenage piger (Selma og Edith). Fritiden går med sport på både aktivt og passivt niveau. Rejser, god mad og socialt samvær med venner hører også til favoritdisciplinerne.

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Ph.d.


  • Fagområde:
  Molekylærbiologi, biokemi, genetik


  • Tilknytning
  Institut for Molekylærbiologi og Genetik

  • E-mail:
  thj@mbg.au.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.