Lektor

Thomas Pape

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                          
Taksonomi, systematik og evolution med særligt fokus på tovingede insekter. Min forskning bidrager til at dokumentere livet på vores planet: hvilke arter, der findes (taksonomi), hvordan de klassificeres (systematik), hvor de er udbredt (biogeografi), og hvordan de har udviklet sig (evolution). Jeg har særligt fokus på den gruppe af insekter, som kaldes tovinger (fluer og myg).

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Livet på jorden er meget overfladisk kendt, og vi mangler muligvis at få beskrevet og navngivet 90% af de eksisterende arter. Den videnskabelige navngivning er desuden kun det første lille skridt på vejen mod kendskabet til arternes livscyklus, tilpasninger til miljøet og biologiske betydning i økosystemerne. Forståelsen af organismernes evolution må nødvendigvis baseres på velunderbyggede stamtræer (fylogenier), og skønt analyser af DNA-sekvenser har givet et effektivt redskab, så er tilgang til friskt materiale af fylogenetisk vigtige taxa en stærkt begrænsende faktor. Når det bliver teknisk muligt og økonomisk berettiget at sekvensere DNA fra museumsmateriale til større fylogenetiske analyser, vil der blive åbnet for helt nye muligheder.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
Jordens biosfære er et gigantisk laboratorium, som har været aktivt i mere end fire milliarder år. Nye livsformer har afløst gamle, og den recente biodiversitet er mere kompleks og indeholder flere arter end nogensinde tidligere i Jordens historie. Jo mere indsigt vi får i den natur, vi indgår i, desto bedre kan vi sikre gode levevilkår for de kommende generationer.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
Stimulerende samvær med øvrige medlemmer, inspirerende foredrag, og øgede muligheder for at formidle og tydeliggøre betydningen af en stærk grundforskning. Mere specifikt håber jeg at kunne virke for en styrkelse af de naturhistoriske samlinger i Danmark (og i verden) og den hertil knyttede samlingsbaserede forskning, samt formidle den kendsgerning, at verdens biodiversitet risikerer at blive markant reduceret inden den overhovedet er blevet videnskabeligt dokumenteret.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren
Jeg holder af at være fysisk aktiv, særligt løbeture i det daglige og bjergvandringer på ferier med familie og venner. Holder meget af at observere de dyr og planter, som forekommer naturligt i min have. Har tidligere været en ivrig skakspiller.


  • Titel:
  Lektor


  • Grad:
  Ph.d.


  • Fagområde:
  Zoologi, taxonomi, systematik, evolution


  • Tilknytning
  Statens Naturhistoriske Museum

  • E-mail:
  tpape@snm.ku.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.