Professor

Majken Schultz

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i samspillet imellem organisationers kultur, identitet og image. Det er kort fortalt samspillet imellem organisationers daglige værdier og handlinger, hvordan de defin

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Dr. Phil


  • Fagområde:
  Ledelse, kommunikation og organisationsteori


  • Tilknytning
  Institut for organisation

  • E-mail:
  ms.ioa@cbs.dk