Professor, forskningsdirektør

Thomas Sinkjaer

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                          
Sammenspillet mellem hjernens/centralnervesystemets (CNS) styresignaler til skeletmuskulturen og de følesignaler der sendes retur fra musklerne til hjernen

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Det er bla at forstå hvordan hjernen anvender nerveimpulserne fra musklernes følelegemer under afviklingen af en bevægelse til at udføre selve bevægelsen og til at indlære nye bevægelser.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
En dybere erkendelse af den sanse-motorisk interaktion under fx gang kan anvendes til at udvikle bedre metoder og teknikker til genoptræning efter skader i centralnervesystemet. 

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
Jeg ser frem til at deltage i møder om konkrete videnkabelige emner og til at bidrage til forskningspolitiske debatter. Herunder hvordan selskabet kan være med til at sikre at den fri forskning har de bedste rammevilkår i Danmark.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren
Jeg er gift og har to voksne bør. Bor i Aalborg og arbejder i København. Løber gerne et par gange om ugen. Sejler når lejligheden byder sig! 

Jeg er optaget af hvordan forskningsfonde bedst kan bidrage til at forskningen på de danske universiteter er på højeste internationale niveau.                                                                                                                            


  • Titel:
  Professor, forskningsdirektør


  • Grad:
  ph.d., dr. med.


  • Fagområde:
  Neurovidenskab, biomekanik, medicoteknik


  • Tilknytning
  Lundbeckfonden/AAU

  • E-mail:
  ts@lundbeckfonden.comHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.