Professor

Bo Thamdrup

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Jeg undersøger mikroorganismernes - bakteriers og arkæers - rolle i Jordens stofkredsløb, specielt i iltfrie miljøer og med fokus på opdagelse og udforskning af nye mikrobielle processer. Aktuelle emner er f.eks. fjernelse af bio-tilgængelig kvælstof i havets iltfattige zoner og mikrobiel omsætning af metan.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Den største udfordring ligger i at lave en robust sammenkædning fra de mikrobielle processer, der foregår og styres på mikroskala, til stofkredsløb på økosystem- og global skala. Desuden gør mikroorganismernes umådelige mangfoldighed det svært at finde ud af hvilke organismer, der udfører de enkelte processer i et givent miljø.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
Det er et krydsfelt mellem biologi, kemi og geologi. Mikrobielle processer er altafgørende for Jordens biogeokemiske kredsløb og dermed for vores eget liv på Jorden.  Alligevel ved vi meget lidt om, hvordan processerne er styret og om hvilke organismer, der udfører dem. Der opdages stadig helt nye typer af processer og mange af disse kan potentielt anvendes i bioteknologiske sammenhænge.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
At kunne være med til at styrke videnskabens rolle i samfundet og at høre om spændende forskning fra mange fagområder.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren
Født på Amager, opvokset i København, Århus og Seem, gift med Kirsten og far til tre piger.


  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Ph.d


  • Fagområde:
  Mikrobiel økologi, biogeokemi


  • Tilknytning
  Syddansk Universitet, Biologisk Institut

  • E-mail:
  bot@biology.sdu.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.