Foredragsrækkerne i Videnskabernes Selskab tilrettelægges af et udvalg bestående af tre medlemmer fra Selskabets humanistiske klasse og tre medlemmer fra den naturvidenskabelige klasse. Udvalgets medlemmer fungerer på skift som ordstyrere ved foredragene.

Lektor, dr. phil. Charlotte Appel
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
chap@cas.au.dk

Professor, ph.d. Trine Bilde
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
trine.bilde@biology.au.dk

Professor, dr.polit. Niels Kærgård
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
nik@ifro.ku.dk

Professor, dr.pharm. Hans Bräuner-Osborne (konstitueret formand)
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
hbo@sund.ku.dk

Professor, dr. techn. Ole Sigmund
Institut for Mekanisk Teknologi, DTU
sigmund@mek.dtu.dk

Professor mso., ph.d Karin M. Frei
Nationalmuseet, Bevaring og Naturvidenskab
karin.m.frei@natmus.dk


Sekretær: Mette Miller Danielsen - mda@royalacademy.dk