Medlemmer

Medlemmer

Professor

Finn Surlyk

Adjungeret seniorforsker

Lotte Melchior Larsen

Professor emer.

Egil A. Wyller

Professor, dekan

Alan Irwin

Professor

Lone Simonsen