Professor

Hans Fey

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  dr.med.vet.


  • Fagområde:
  Veterinær bakteriologi


  • Tilknytning

  • E-mail: