Overlæge, adjungeret professor

Thea Kølsen Fischer

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                          
Virologiske aspekter af sygdomme, nyopståede virustyper samt årsager til vaccinesvigt. Jeg anvender og udvikler metoder til forskning indenfor et krydsfelt af virologi, epidemiologi, sygdomsovervågning og global sundhed. Eksempelvis anvendes data fra danske overvågningssystemer til at studere influenza evolution og konsekvenser for vaccine effektivitet, indsigt som har haft grundlæggende betydning for at forstå problemer med vaccine effektivitet samt undersøgelser af molekylære mekanismer for udvikling af resistens overfor influenzaantiviral medicin.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Krav til tværfaglige kompetencer er en af de største udfordringer i dette felt, der også er præget af et modsætningsfyldt skisma idet vi har svært ved at følge med teknologien og forstå og omsætte resultater af nyeste teknologiske udvikling inden for fx genomsekventering: Nyere teknologiske landevindinger inden for fuldgenom sekventering af patogener, har muliggjort hurtig indsigt i fx virale epidemiers årsag med fuld karakterisering af det virale patogens genom. Men denne eksakte kortlægning af et virus genomet, betyder ikke en fuld forståelse af virus' fænotypiske karakteristika. Forståelsen af disse er grundlæggende for udvikling af relevante forebyggelsesmetoder (inkl. vacciner) og effektiv antiviral terapi, og her er der stadig mange udfordringer og stadigt behov for klassiske virologiske tidskrævende metoder som dyrkning og resistensundersøgelser. Feltet omfatter derfor kompetencer af virologisk, biostatistisk, immunologisk, mikrobiologisk (og farmaceutisk) og public health karakter og forudsætter tværfaglig indsigt og tilgang. Dette er i sig selv en udfordring og veludviklede samarbejdskompetencer en forudsætning for succes.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
De tværfaglige forudsætninger er i det hele taget kendetegnende ved nogle af de største forskningsmæssige landevindinger i vor tid, og ny viden inden for dette felt har potentiel betydning for millioner af mennesker verden over. Fx hvis vi kan identificere en effektiv terapi, der hindrer influenzavirus (og alverdens andre virus) binding til humane celleoverflader, kunne vi redde uendeligt mange liv og spare endnu flere sygedage verden over. Sygdom, der betyder sengedage i Danmark, kan betyde mere alvorlig sygdom og død andre steder i verden, og virus er en af de hyppigste årsager til sygdom og død globalt.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
Udover det meget ærefulde ved indvalg og medlemskab, forventer jeg et spændende netværk repræsenteret ved spydspidserne inden for dansk forskning. At man ved fremmøde og deltagelse opnår unik indsigt i nye banebrydende forskningsprojekter og resultater samt mulighed for formidling af egne projekter og resultater, og herunder forhåbentligt inspiration til nye tværfaglige projekter.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren
Jeg er et nysgerrigt menneske, der trives med faglige udfordringer, erhvervelse af ny viden og stærke sociale relationer. Arbejde med virusepidemier i flere af verdens brændpunkter har givet ekstra motivation til forskningen, og jeg trives i krydsfeltet mellem forskellige fagområder og kulturer. Privat har jeg glæden af en større børneflok og et konstant minimums-niveau af kaos sammen med min mand, der også er læge og forsker.


  • Titel:
  Overlæge, adjungeret professor


  • Grad:
  Dr Med, MD, MPG


  • Fagområde:
  Public health og virologi


  • Tilknytning
  Syddansk Universitet, Klinisk Institut

  • E-mail:
  thf@ssi.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.