Professor

Lasse Horne Kjældgaard

Hvad er dit forskningsfelt - kort beskrevet?

Jeg forsker i forholdet mellem litteraturens udvikling og andre historiske, sociale og idémæssige processer. Et tilbagevendende spørgsmål i min forskning er, hvordan fiktion igennem tiden er blevet brugt som et værktøj til at tænke over – og håndtere – store og komplekse problemer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?

Det er vigtigt i disse år at få udviklet den digitale forskningsinfrastruktur (tekstarkiver og analysemetoder ikke mindst), som vil åbne for talrige tværfaglige samarbejder og muliggøre mange nye undersøgelser af dansk litteraturs historie.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Blandt andet fordi litteraturen er en kilde, der giver adgang til at forstå nogle af de dybeste og vanskeligste spørgsmål, som individer og fællesskaber er stillet overfor.

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Cand.mag., ph.d., dr.phil.


  • Fagområde:
  Dansk litteratur- og kulturhistorie


  • Tilknytning
  Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC

  • E-mail:
  lhok@ruc.dkHos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.