Professor

Niels Christian Nielsen

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  ph.d.


  • Fagområde:
  Kemi, NMR-spektroskopi, proteinstrukturer, membranproteiner


  • Tilknytning
  Kemisk Institut

  • E-mail:
  ncn@chem.au.dk