Professor emer.

Thure Stenström

  • Titel:
  Professor emer.


  • Grad:
  fil.dr.


  • Fagområde:
  Litteraturvidenskab


  • Tilknytning
  Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

  • E-mail:
  thure.stenstrom@littvet.uu.se