Videnskabernes Selskab optager hvert år nye medlemmer, som indstilles og vælges af de siddende medlemmer. I lige år indvælges 9 nye medlemmer af den naturvidenskabelige klasse, og i ulige år vælges 6 nye medlemmer af den humanistiske/samfundsvidenskabelige klasse. Der er i alt ca. 250 indenlandske medlemmer af Videnskabernes Selskab.

I 2017 har Selskabet indvalgt 6 indenlandske og 4 udenlandske medlemmer af den Humanistiske Klasse:

De seks indenlandske medlemmer

Professor, Ph.D. Rebecca Adler-Nissen
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Professor (mso), Ph.d. Karin Margarita Frei
Bevaring og Naturvidenskab, Nationalmuseet

Professor, dr.phil. Morten Rievers Heiberg
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Professor, Ph.d., cand.scient.oecon Lasse Heje Pedersen
Institut for Finansiering, CBS

Direktør, Ph.D. Mads Kähler Holst
Moesgaard Museum

Professor, MSO PhD Marie-Louise Nosch
HUM/Saxo, Københavns Universitet

De Fire udenlandske medlemmer

Senior lecturer Gojko Johansen Barjamovic
Harvard university

Professor Barbara Prainsack
King's College, London

Professor Joachim Friedrich Quack
Universität Heidelberg

Professor Bruno Latour
Sciences Po, Paris