Foredragsrækkerne i Videnskabernes Selskab tilrettelægges af et udvalg bestående af tre medlemmer fra Selskabets humanistiske klasse og tre medlemmer fra den naturvidenskabelige klasse. Udvalgets medlemmer fungerer på skift som ordstyrere ved foredragene.

Professor, dr.phil. Lene Schøsler (fm)
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
schoesl@hum.ku.dk

Professor, dr.polit. Niels Kærgård
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
nik@ifro.ku.dk

Professor, dr.pharm. Hans Bräuner-Osborne
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
hbo@sund.ku.dk

Professor, dr. techn. Ole Sigmund
Institut for Mekanisk Teknologi, DTU
sigmund@mek.dtu.dk

Professor, ph.d. Trine Bilde
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
trine.bilde@biology.au.dk

Professor mso., ph.d Karin M. Frei
Nationalmuseet, Bevaring og Naturvidenskab
karin.m.frei@natmus.dk


Sekretær: Eva Bang-Hansen - ebh@royalacademy.dk