Foredragsrækkerne i Videnskabernes Selskab tilrettelægges af et udvalg bestående af tre medlemmer fra Selskabets humanistiske klasse og tre medlemmer fra den naturvidenskabelige klasse. Udvalgets medlemmer fungerer på skift som ordstyrere ved foredragene.

Professor, dr.phil. Frans Gregersen (fm)
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 
Professor, dr.phil. Lene Schøsler
Insttitut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
 
Professor, dr.polit. Niels Kærgård
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
 
Professor, dr.pharm. Hans Bräuner-Osborne
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
 
Professor, dr. techn. Ole Sigmund
Institut for Mekanisk Teknologi, DTU
 
Lektor, ph.d. Trine Bilde
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 
Sekretær: Eva Bang-Hansen - ebh@royalacademy.dk