Videnskabernes Selskab samarbejder med akademier og videnskabelige organisationer over hele verden.

ICSU - International Council for Science - er en global NGO, hvis medlemsorganisationer repræsenterer 140 lande fra hele verden samt 31 internationale fagligt orienterede unioner. De internationale unioners danske komiteers årsberetninger findes her

The Human Rights Network - Videnskabernes Selskab tilsluttede sig i 2002 Danske Videnskabelige Akademiers Nationalkomité for Menneskerettigheder med det formål at yde aktiv støtte til forskere verden over, hvis grundlæggende menneskerettigheder krænkes. Komiteen er en del af The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som omfatter et stort antal akademier fra hele kloden.

ALLEA - All European Academies - er en sammenslutning af alle de europæiske videnskabsakademier inden for både naturvidenskaberne og humanvidenskaberne i 40 europæiske lande.

EASAC - European Academies Science Advisory Council - er videnskabsakademier fra EU-medlemslandenes fælles rådgivende organ i forhold til EU-politik.

UAI - Union Académique Internationale - er en sammenslutning af de nationale videnskabsakademier, der understøtter det internationale samarbejde på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

De Nordiske Akademier: