Selskabets præsidie udfører sine opgaver
med bistand fra sekretariatet. Sekretariatet
varetager de administrative funktioner,
der understøtter Selskabets opgaver
og interesser i forbindelse med

  • videnskabsformidling
  • forskningspolitisk interessevaretagelse og rådgivning
  • prisuddelinger
  • afholdelse af symposier og videnskabelige konferencer
  • internationale organisationer
  • forlagsvirksomhed
  • legatadministration

Klik på den enkelte medarbejder for at læse mere.