Selskabets præsident, generalsekretær og redaktør udfører deres opgaver med bistand fra et sekretariat. Sekretariatet varetager de administrative funktioner, der understøtter Selskabets opgaver og interesser.

  • Videnskabsformidling
  • Forskningspolitisk interessevaretagelse og rådgivning
  • Prisuddelinger
  • Forlagsvirksomhed
  • Legatadministration
  • Mødested for Selskabets medlemmer
  • Sekretariatsopgaver ift. selskabets udvalg, Præsidium og DUA

Klik på den enkelte medarbejder for at læse mere.