Selskabets præsident, generalsekretær og redaktør udfører deres opgaver med bistand fra et sekretariat. Sekretariatet varetager desuden løbende opgaver for de stående udvalg samt varetager administrative funktioner, der understøtter de interesser, der knytter sig til Selskabet.