Ertebøllekulturen står som indbegrebet af dansk jægerstenalder. Opkaldt efter den berømte køkkenmødding ved Limfjorden betegner Ertebøllekulturen (5400-3950 før Kristi fødsel) et højdepunkt i dansk jagt- og fiskerihistorie. I køkkenmøddingerne og andre kulturaflejringer er der bevaret enorme mængder af pattedyr-, fugle- og fiskeknogler som vidnesbyrd om stenalderfiskernes og -jægernes aktiviteter. 

I denne bog fremlægger lektor, ph.D. Inge Bødker Enghoff fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, den hidtil største samlede fremstilling af jagt, fiskeri og husdyrhold i Ertebøllekulturen og de tilgrænsende Kongemose- og Tragtbægerkulturer. Basis for bogen er forfatterens nye analyser af 11 udgravninger fordelt på fire regioner: Vendsyssel, Limfjordsområdet, Østjylland og Nordsjælland. Resultaterne fra disse pladser publiceres her for første gang, mens tidligere publicerede analyser opsummeres og inddrages i diskussionen. Med udgangspunkt i knoglematerialerne belyses udnyttelsen af marine og terrestriske animalske ressourcer, med særligt henblik på regionale forskelle, samt på hvad man ud fra knoglerne kan slutte om aktiviteternes fordeling på årstiderne og om habitattyper omkring bopladserne. Overgangen fra Kongemose- til Ertebøllekultur, og især overgangen fra Jægerstenanlder (Ertebøllekultur) til Bondestenalder (Tragtbægerkultur) diskuteres, herunder det begyndende husdyrbrug.Blandt resultaterne kan fremhæves dokumentation af eksotiske arter, jagt- og fiskerimæssige specialiseringer på regionalt og enkeltplads-niveau, størrelsesændringer af kronhjort gennem tid, uddøen af arter i Vendsyssel som et resultat af ødannelse samt tegn på lokal domesticering af svin i Jylland.Bogen retter sig mod alle der er interesserede i forhistorie, hvad enten man fokuserer på mennesket eller på den danske natur som helhed.


Bogen kan købes ved henvendelse til forlaget: publ@royalacademy.dk