Jesper Guldberg Hansen, Reinhardt Møbjerg Kristensen & Aslak Jørgensen:
The armoured marine tardigrades (Arthrotardigrada, Tardigrada). Scientia Danica Series B, Biologica, Vol. 2, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2012. 92 sider, rigt illustreret. 150 kr. ISSN 1904-5484. ISBN 978-87-7304-368-4

De pansrede marine bjørnedyr er mikroskopiske dyr, der lever på bunden af alle verdenshavene, men også på lavt vand, i sandstrande og  inde i kalkrør-orm. De er på mange måder helt unikke og kan muligvis give løsningen på, hvordan bjørnedyr fra udelukkende at være havdyr blev i stand til at indtage alle kendte biotoper, lige fra ørkner til Grønlands indlandsis, tidligt i Jordens historie. De fleste, der har forsket i bjørnedyr, antager, at de opstod i havet i tidlig Kambrium, og at de så senere spredte sig til alle mulige biotoper.

En ny slægt fra Færø Banke og i alt seks nye arter beskrives i monografien. Heraf kommer de fire nye arter fra Australien, hvilket nu ikke er så mærkeligt, da den marine bjørnedyrfauna i Australien aldrig er blevet udforsket grundigt. For første gang er de hunlige kønsorganer hos de marine bjørnedyr blevet brugt som en væsentlig karakter til at adskille både arter og slægter fra hinanden. Bogen fremlægger et helt nyt stamtræ, en fylogeni, for alle pansrede marine bjørnedyr ved hjælp af moderne fylogenetiske metoder. Desuden bliver det påpeget, at larveformer, der bliver kønsmodne (neoteni og pædogenese) er udbredt indenfor de pansrede marine bjørnedyr. Disse former har flere karakterer specifikt for larverne, bl.a. to kløer i modsætning til de voksne formers fire kløer. En enkelt art fra Galapagosøerne er dog mærkelig ved, at den kun har tre kløer på alle fire benpar. Bogen er rigt illustreret med mikrografer og tegninger af de fascinerende dyr.

Bogen kan købes ved henvendelse til forlaget: publ@royalacademy.dk